Ordförandekonferens

Skrivet 2020-06-14

Två av styrelsemedlemmarna avser att lämna sina styrelseuppdrag vid nästa årsmöte, efter lång och trogen tjänst.

Det här betyder att; om inga av våra båtklubbsmedlemmar är villiga att ta på sig ett styrelseuppdrag i förbundet kommer GBF inte längre att ha en styrelse och verksamheten kan då inte fortsätta.

Lördagen 26/9, kl. 10, anordnar GBF en klubbordförandekonferens (videomöte via Zoom. Se separat kalenderpost). Då hoppas vi att få svar på hur vi gör.

Några fördelar med att vara organiserade i Gästriklands Båtförbund (GBF) som i sin tur är ett av 24 lokala svenska båtförbund, som tillsammans utgör Svenska Båtunionen -SBU:

  • Medlemstidningen Båtliv 
  • Fördelaktiga försäkringar i Svenska Sjö
  • ”BAS”; ett kraftfullt, administrationsprogram med många funktioner
  • Support kring båtklubbsarbetet.
  • Samarbete med lokala samt regionala myndigheter och organisationer för att främja båtlivets utveckling
  • Båtklubbar kan söka medel hos SBU ur den s.k. Svenska Sjö-fonden
  • Förmåner, utbildningar, evenemang, seminarier, m.m.

Viktigt! Om klubbordförande inte kan delta; tillse att en ställföreträdande representant deltar!

 

Styrelsen för GBF