Årsrapportering

Skrivet 2020-12-20

Årsrapporteringen i BAS är bl a en inventering av Sveriges båtliv avseende antal anslutna båtklubbar och antal medlemmar i klubbarna. Men det är också viktigt att Båtförbundet får in klubbarnas medlemsantal, dels för att rätt medlemsavgift ska kunna debiteras och dels för att vi ska få rätt röstetal vid ex. Båtriksdagen i vår.

Medlemstalen förändras ständigt och därför har SBU bestämt att Rapporteringsdag är 1 januari varje år. Då räknas alla medlemmar i medlemssystemet BAS automatiskt.

- Som administratör ska du bekräfta/justera medlemstalen under januari månad. 31 januari är sista dagen för klubben att korrigera sitt medlemstal, därefter låses medlemstalen och det är dessa som kommer att ligga till grund för er medlemsavgift.

För den som använder BAS-programmet är inrapporteringen enkel, annars finns det anvisningar under fliken Hjälp i BAS.

Här finns även en instruktionsvideo: https://www.youtube.com/watch?v=neDzpPgHrAs&t=7s

 

Jonas