Gästrikekusten

Skrivet 2017-04-01

Sedan 2017 pågår ett nära samarbete mellan Gästriklands Båtförbund och Gävle kommun då det gäller ökad tillgänglighet, säkrare vattenvägar och inte minst attraktivare övernattningshamnar för såväl lokalbefolkning som för gästande båtturister.

Idag har kusttvecklingsarbetet svällt ut till att innefatta även våra grannförbund i norr och söder, samt kustkommunerna från Roslagen till Nordanstig och inte enbart gällande farleder och natthamnar, utan även besöksnäringen i kustregionerna.


Visserligen bjuder inte Gästrikekusten på skärdgård av samma typ som Roslagen och Stockholm, här ligger öarna utspridda längs hela Gävlebukten. Men vem har sagt att en kuststräcka ska bestå av ett gytter av öar?

Vår del av kusten skiljer sig från många andra på grund av de stora öppna vattenvidderna ofta med en obruten horisont, vilket av många gästande skeppare upplevs som annorlunda och spännande utan att för den skull lida brist på smultronställen och jungfruliga platser att besöka.

Det här är också kommentarer vi ofta får höra från en ökande turistflotta från andra delar av Sverige och våra grannländer, så ta steget och segla vidare norr om Öregrund i sommar.

redaktörn