Det här med @

Skrivet 2018-01-16

 

 

Visste du att snabel-a, det runda lilla tecknet som finns i våra persondatorer och i din egen mailadress är ett mycket gammalt skrivtecken? 


Redan under vikingatiden från 500-talet och till vasatidens 1500-tal använde munkarna @ som förkortning för den latinska stavelsen "ad" medan de sökte föreviga religiösa texter med penslar och ritstift.

I mitten av 1400-talet utvecklade så Johannes Gutenberg boktryckarkonsten vilket på sikt skulle göra klostrens munkar arbetslösa, åtminstone vad gäller en del av deras skrivkonst och boktillverkning.

Men trots den nya tekniken skulle @ hänga med då man började gjuta trycktyper enligt Gutenbergs metod, och än idag förekommer gjutning och tryckning av @ med den gamla blytypsmetoden om än i små exklusiva upplagor. 

Det här lilla tecknet som i så hög grad påverkar vår tillvaro idag, och som också är en förutsättning för att kunna ta del av GBF:s hemsida är verkligen inget nytt påfund som konstruerades i samband med datorernas intåg om nån trodde det.

I övrigt har väl inte den här lilla artikeln nån mer koppling till båtlivet än att den förhoppningsvis kan vara till båtnad för allmänt kultur- och historieintresserade båtvänner.

redaktörn