Från medlemsmötet igår

Skrivet 2018-10-18

 

 

 

Förutom de stadgade punkterna på dagordningen rapporterade Tommy Sandin om läget i Projekt Regional Kustutveckling. Den planerade regionskonferensen diskuterades även, men en stor del av mötet gick åt till att stämma av nuläget, och att börja planeringen inför våren vid våra besökshamnar.


I samband med detta beslutade styrelsen att förbundet avslutar sitt engagemang vid Färsenön i Storsjön, samt att vi transporterar bort den befintliga båtbryggan från Korsika där den ligger idag.

Anledningen till detta till synes drastiska beslut är att bryggan utsatts för medveten förstörelse och att underhållet blivit allt mer eftersatt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Då GBF är ägare till objektet ifråga är det styrelsen, och i synnerhet ordföranden som även har det straffrättsliga ansvaret som kommer att råka riktigt illa ut om någon person skadar sig på, eller i anslutning till bryggan på grund av undermålig tillsyn och underhåll.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I övrigt meddelas att Norrsundets Motorbåtsklubb har inbjudit oss att hålla nästa medlemsmöte i deras klubbstuga den 21 november kl. 18,30 då även övriga medlemmar är välkomna.

Styrelsen skulle välkomna fler liknande erbjudanden från övriga medlemsklubbar.

redaktörn