Utbildning om dataskyddsförordningen

Skrivet 2018-12-06

 

 

Passa på tillfället att kostnadsfritt lära om den nya dataskyddsförordningen, något som varje klubbfunktionär som handhar personuppgifter måste känna till för att uppfylla vad lagen kräver.

Hälsinglands Båtförbund bjuder in oss att delta men GBF står för kostnaden för våra medlemmar.


 

Inbjudan till utbildning gällande GDPR (den nya dataskyddsförordningen)

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter. Förordningen gäller när organisationer, som t ex båtklubbar, behandlar personuppgifter.

Nu erbjuder vi utbildning gällande vad GDPR egentligen är, vad den innebär för båtklubben och vad båtklubben bör göra för att följa förordningen. Klubbens styrelse samt övriga funktionärer som behandlar personuppgifter i klubbens verksamhet bör genomgå utbildningen.

Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som fanns i personuppgiftslagen. Men det har tillkommit en del, särskilt när det gäller dokumentation av policys, system, rutiner mm. Styrelse och övriga funktionärer som jobbar med personuppgifter i klubben behöver kunskap om hur man skall göra för att leva upp till lagen.

När: tisdag den 22 januari klockan 18 - 21

Var:    Söderhamns Motorsällskap (klubblokal)

            Arend Stykes Väg 7

            826 50 SÖDERHAMN

Anmälan senast 16 januari på https://goo.gl/forms/lvh3z0XAGL2wIQrh1

Hälsinglands Båtförbund bjuder sina medlemsklubbar på grundavgiften (300 kr).

För klubbar som är medlem i annat båtförbund - Avgiften är 300 kr per båtklubb upp till tre deltagare, deltagare utöver tre - 150 kr per deltagare. Avgiften betalas i samband med anmälan till BG 810-4515 eller Swish 123 238 46 67. Ange “GDPR Söderhamn“ samt klubbtillhörighet i meddelande till betalningsmottagaren. Avgiften inkluderar dokumentation och personligt intyg till deltagarna samt lättare förtäring/fika