ÅRSMÖTE

Skrivet 2020-02-06

Då var det dags för Gästriklands Båtförbunds årsmöte, som i år kommer att hållas ombord på fyrskeppet Almagrundet.

Datum: Onsdagen den 19 februari 2020

Plats: Fyrskeppet Almagrundet

Norra Skeppsbron 36, Gävle

Tid: 18.30 - så länge skutan kan gå

Almagrundet byggdes på Brodinska varvet i Gävle år 1896 och placerades vid Almagrundet i Stockholms yttre skärgård. Namnet Alma härstammar från den norska briggen ”Alma”, som med lots från Sandhamn ombord, 1866 under en stormig natt, hade grundkänning på platsen. Innan detta hände ansågs platsen som grundfri. Efter att ha tjänstgjort vid olika stationer drogs skeppet in 1969. Veckan före indragningen, blåste det upp en ordentlig storm från NV, varvid kättingen brast och fartyget snyggt och prydligt drev i land i Limhamn. Den 11 nov. 2015 återbördades hon till sin födelsehamn, Gävle, där hon numera ligger som ett museifartyg och som ett minnesmärke från tiden då Gävle var ett av rikets största varvsstäder. Det är nu föreningen "Almagrundets vänner" som förvaltar och vårdar Almagrundet.


 

Med tanke på förtäring önskar vi att ni meddelar antal deltagare; antingen via mail: gbfmiljo@gmail.com eller telefon/sms: 070-603 26 09.

Naturligtvis ska man inte avstå att komma p.g.a. utebliven anmälan. I så fall - kom ändå!

Aktuella personval vid årsmötet: Ordförande och ledamot samt revisorer och suppleant.

Vi har ännu ingen person i Valberedningen, så där är nomineringar och förslag ytterst välkomna.

I övrigt kommer riktlinjerna för kommande verksamhetsår att läggas, så kom gärna och påverka.

Handlingar inför årsmötet är utskickat till GBF:s medlemsklubbar, så kontakta din klubbstyrelse om du vill ta del av dem.

"GBF styrs av båtklubbarna via medlems- och årsmöten där klubbarnas representanter väljer förbundsstyrelse och bestämmer hur förbundet skall arbeta". 


VÄLKOMNA!
 
/Styrelsen, GBF