I så fall inte en dag för tidigt!

Skrivet 2020-02-19

"Alla som har en droppe sjömansblod i sina ådror, veta vilka vidder som horisontens fjärrblå vattenlinje öppnar för fantasien"

Så skrev Sigfrid Siwertz i boken Mälarpirater från 1911.

En fantastisk äventyrsbok, där tre pojkar stjäl en segelbåt och ger sig ut på Mälaren (den har f.ö. filmatiserats tre gånger) och har ni inte läst den - gör det.

Det är ju även så att alla som någonsin blivit utsatt för en båtmotorstöld, veta vilken ilska och frustration denna handling skapa och får sjömansblodet mer eller mindre att bubbla...

Här är lite hoppfull läsning i alla fall.

 

Jonas               


Den rapport som lämnades till inrikesminister Mikael Damberg (S) 14 februari kan vara det viktiga första steg som behövs för att stoppa de internationella stöldligornas härjningar i Sverige. Båtmotorer och andra attraktiva varor stjäls och förs därefter ut ur landet utan kontroll.

Ett problem är att Tullen inte kan stoppa gods som upptäcks på väg ut ur landet. Det finns åtskilliga exempel på att Tullen har stoppat transporter med båtmotorer, entreprenadmaskiner och andra varor som uppenbarligen är stulna men där polisen inte har hunnit hjälpa Tullen. Därmed har tjuvligorna kunnat åka vidare utan större risk.

Bland förslag från utredningen, som har gjorts av Polisen, Tullverket och Kustbevakningen, märks att ge Tullverket ökade befogenheter. Användningen av kameror som känner igen fordon och förare föreslås öka och det ska bli med in- och utförsel av störsändare för att hitta spårsändare i till exempel båtmotorer.

Stölderna av båttillbehör och främst båtmotorer har ökat kraftigt de senaste åren. Cirka 2 500 båtmotorer värda över 200 Mkr stjäls varje år, de flesta förs ut ur landet utan att transporterna stoppas.

– Vi vill se ökade resurser till de myndigheter som snabbt ska stoppa utförseln. Med den här utredningens förslag borde det vara möjligt med en snabb förbättring, säger Christer Eriksson.

Läs hela artikeln på: Båtliv.se