BÅTRIKSDAGEN 2014

Skrivet 2014-04-09

 

En tillställning som slutade lika sorgligt som den inleddes.

Båtriksdagen som är SBU:s årsmöte inleddes redan på fredagskvällen den 4 april på Stora Hotellet i Jönköping.

Enligt programmet skulle vi som rest dit i egenskap av förbundsdelegater  få information och en avrapportering från den grupp som Unionsrådet 2013 utsett att jobba med förbättring av den interna kommunikationen inom SBU. 


Någon sådan respons gavs inte, det serverades fler frågeställningar till oss delegater än svar på hur man har tänkt bemöta de önskemål från båtklubbarna som framkom i studien för att utveckla SBU. Vad anledningen till detta är kan endast arbetsgruppen och unionsstyrelsen svara på, men det känns tungt att inte båtklubbarnas uttalade önskan vägde tyngre.

Det vi upplever nu är att Unionsstyrelsen (US) inte tagit till sig budskapet som förmedlades vad gäller bristen på kommunikation inom organisationen i den av 2013 års Båtriksdag beslutade medlemsundersökning som förbunden i samarbete med sina båtklubbar genomförde under samma år med syfte att utveckla SBU. Vi kan bara hoppas att US och arbetsgruppen har för avsikt att leverera ett resultat framöver för att inte båtklubbarna skall behöva känna sig helt överkörda vilket skulle leda till ytterligare minskat förtroende.

En annan sak som inte heller var trevligt att uppleva under de här dagarna var det språkbruk som användes av vissa representanter för det bestående under debatten, då någon av delegaterna uttryckte andra tankar och åsikter. Ett språkbruk som mer för tanken till en kaserngård än till ett årsmöte för en riksorganisation. Det här beteendet är inget som leder till en levande och öppen organisation, snarare tvärtom. Surt sa räven!  

Även i år var det storstadsförbundens röstetal som avgjorde i besluten för inlämnade motioner och propositioner och det lär vi småförbund få finna oss i så länge vi stannar kvar inom SBU.

Det nya som vi kan rapportera är att medlemsavgiften kommer att öka med 22% till kommande år, 14 kr per medlem /år. Hälften av förbunden det vill säga de mindre, däribland GBF gjorde vad de kunde för att stoppa avgiftshöjningen i enlighet med det uppdrag vi fått från våra båtklubbar. Men tyvärr räckte vi inte till.

Om inledningen av Båtriksdagen inte riktigt motsvarade förväntningarna så blev avslutningen om möjligt än mer häpnadsväckande då SBU:s ordförande som slutanförande läxade upp en stor del av deltagarna för deras sätt att ställa krav. Han kunde inte förstå hur vi kunde rösta emot en höjning och samtidigt önska en utökad kommunikation inom unionen.

I vår, det vill säga GBF-styrelsens värd finns det inget beroendesamband, eller någon garanti för att mer pengar med automatik skulle leda till bättre kommunikation i en ideell organisation som den här. 

Under fredagen lyfte vi fram vikten av att ha rätt kompetens i alla led, samt att det i första hand beror på förbundens agerande och inte på unionsledningen om kommunikationen ska bli bättre som helhet och där kan vi inte se någon koppling till höjda avgifter. Vår uppfattning är helt klar, om  inte förbund och klubbar kan kommunisera så hjälper det föga med höjda avgifter.

Inom GBF står vi fast vid de saker ni i båtklubbarna tagit upp och gett oss i uppdrag att föra fram, exempelvis att vi först måste se att medlemsavgifterna verkligen går till kärnverksamheten och används till nytta för medlemmarna. Om så är fallet kan vi visst ställa oss bakom en större höjning under ett och samma år, men inte annars.

Vi förnekar heller inte att det fanns/finns visst fog för en liten höjning idag, vilket inte den lagda propositionen gav utrymme för. I nuläget kommer vi att få betala av på en skuld där det egna kapitalet sjunkit drastiskt på grund av att pengarna har slösats bort på namnbytesfrågor och sammanslagning med SSF etc. Frågan är om förvaltningen av våra gemensamma medel kommer att förbättras framöver?

Det var med tunga steg vi lämnade Stora Hotellet i Jönköping i söndags.