Konferensresa lördagen den 24 maj

Skrivet 2014-04-16

 

Även i år anordnar GBF en informations- och konferensresa ombord på M/S Eckerö 


 

Förbundet bjuder 2 personer från varje båtklubb på resa, mat, kaffe och alkoholfri dryck. Önskar fler personer från klubbarna delta så är även dessa välkomna,  men då måste de själva eller respektive klubb stå för den utgiften.

Senaste anmälningsdag är fredagen den 9 maj. 

Anmälan via mail till förbundets kassör harriet.gelin@live.se