Återställning av Vitgrund

Skrivet 2014-04-27

 

 

 

 

Den gångna vintern har farit hårt fram med bryggorna på Vitgrund, vilket gjorde att vi på grund av materialbrist inte lyckades färdigställa allt under lördagens övningar.  


 

 

 

Det som återstår är att lägga ut ytterligare två förtöjningsbojar, förstärka och justera in bryggans läge samt förankra landgångens landfäste, men det kommer att göras så fort tid och väder tillåter ännu en utfärd.