Gårdskärsprojektet

Skrivet 2015-03-07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla formaliteter och tillstånd är nu klara för att kunna "sjösätta" den planerade besökshamnen vid inloppet till Gårdskärs fiskehamn. Nu ska besökarna slippa trängas mot hala klippor och besparas att utföra vanskliga akrobatiska övningar för att ta sig i och ur sina båtar. 


I torsdags hade vi ett planeringsmöte tillsammans med representanter för Skutskärs BK så nu är vi i gång.

Visserligen finns det vissa tidsramar som vi har att ta hänsyn till då det gäller det praktiska arbetet, men vi hoppas och tror att vi ska hinna få, dels ett fast bryggdäck och dels en flytbrygga, samt ett antal förankringsbojar och grillplatser på plats innan sommaren är till ända.

För miljöns skull kommer hamnen att utrustas med en mulltoalett, en spångad stig ut mot havet, en särskild plats för diskning och en del annat. Frågan är hur mycket vi hinner med under 2015, men det vi inte hinner med i år gör vi nästa år.

En eloge till Skutskärs Båtklubb SBK som gjort ett kanonjobb med att få fram alla tillstånd som krävdes för att få genomföra projektet inom Natura 2000-området.

SBK som också tagit på sig tillsynsansvaret för anläggningen har även satt ihop en mycket kompetent arbetsgrupp, så det här ser vi verkligen fram emot att få ta tag i så fort isarna släpper greppet

redaktörn.