Gårdskärsprojektet

Skrivet 2015-09-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idag gjorde vi en tur till Gårdskär för slutplanering av GBF:s och Skutskärs BK:s gemensamma besökshamnsprojekt. Att det praktiska arbetet inte kommit igång tidigare beror dels på semestertider hos dem som levererar material och dels hos dem som ska göra jobbet på plats.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En annan viktig faktor som påverkat igångsättandet av arbetena är områdets känsliga natur eftersom hamnen ligger inom ett Natura 2000-område som även planeras att uppgraderas till naturreservat.

Därför har vi varit tvingade att avvakta med byggstarten till att djurlivet både på land, hos fåglar och fiskar hunnit bli klara sin reproduktionsperiod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Men nu kör vi igång!