Information från SBU

Skrivet 2018-01-12

 

Viktig information från unionsstyrelsen gällande samarbetsavtalet mellan SBU och Swedbank.


 

                                                                                                                                                                              Göteborg 2018-01-11

 

Information till förbund och klubbar om Swedbanks uppsägning av samarbetsavtal gällande båtklubbspaket och båtklubbslån

Inför årets omförhandling av avtalet mellan SBU och Swedbank har banken valt att säga  upp det samarbetsavtal som gällt båtklubbspaket och båtklubbslån. Uppsägningen gäller  fr.o.m. 2018-01-01. Banken anger som skäl att de efter intern omorganisation inte längre erbjuder avtal i nuvarande utformning och upplägg. Alla hittills ingångna låneavtal mellan båtklubbar anslutna till SBUs regionala förbund och Swedbank löper dock vidare enligt resp. avtals villkor.

Båtklubbspaketet har haft en rabatt på årsavgiften för Båtklubbarna inom SBU. Denna rabatt försvinner från 2018. Banken erbjuder fortsatta tjänster men enligt deras normala pris för föreningar.

SBU beklagar Swedbanks ställningstagande. Vi har haft avtal sedan 1982 utan några klagomål. Uppsägningen kom en månad innan avtalets utgångstid.

Unionsstyrelsen har beslutat att söka efter alternativa samarbetspartners som kan erbjuda våra medlemmar likande medlemsförmåner som tidigare. Det är dock en ganska omfattande och komplex fråga varför vi kommer att behöva tid för att förhoppningsvis hitta en ny samarbetspartner. Vi arbetar med frågan aktivt och kommer att meddela så snart vi har någon ny väsentlig information.

Tillsvidare kan SBU alltså inte hantera klubbars lån eller erbjuda borgenslösningar för nya lån utan hänvisar detta resp. klubb/förbund.

För Styrelsen i Svenska Båtunionen

Lasse Carlsson, Skattmästare