Årsmötet

Skrivet 2019-02-26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I takt med att snön smälter undan letar sig de första vårblommornas blad upp mot ljuset. Det verkar bli en tidig vår i år. Dags att börja planera inför den kommande båtsäsongen.


I går kväll höll GBF sitt årsmöte. Som vanligt avhandlades de stadgeeniga punkterna i god ordning och styrelsen beviljades ansvarsfrihet i enlighet med revisorernas rekommendation. Dessutom luftades en del intressanta tankar utanför protokollet.

Harriet Gelin omvaldes till kassör för två år framåt och Jonas Liljeberg nyvaldes till förbundsssekreterare. Lars-Ove Molin valdes till styrelseledamot för två år tillsammans med Alf Scherp, och den avgående sekreteraren Tommy Eriksson valdes till suppleant.

Lite omfördelning av arbetsuppgifter inom styrelsen som ni kan se, men då det gäller mål och mening med verksamheten blir det inga förändringar. Förbundet fortsätter sitt offensiva arbete för medlemmarnas bästa.

redaktörn