Ett första möte

Skrivet 2014-02-06

Onsdagen den 12 februari genomför GBF tillsammans med Gävle kommun Kultur och fritid, Hälsinglands- och Roslagens Båtförbund ett möte med inbjuda representanter för Länstyrelse, Regionförbund och kustkommunerna mellan Norrtälje i Söder till Nordanstig i norr.

Avsikten med mötet är att skapa en kustnära lättnavigerad och trygg fritidsbåtled efter kuststräckan och på så sätt styra in båtturismen mot vår kustdel. Turism- och besöksnäringen är ju den näring som växer snabbast idag och vill vi få del av den så gäller det att kunna erbjuda besökareMedlemsmötet i februari inställt

Skrivet 2014-02-04

Onsdagen den 12 februari genomförs det första mötet med båtförbund, kommuner, länstyrelse och andra intressenter i projekt Regionalt skärgårdssamarbete. 

Med anledning av att projektet i nuläget tar mycken tid i anspråk har styrelsen valt att skjuta det ordinarie medlemsmötet till mars.Medlemsnytta

Skrivet 2013-12-03

Medlemsnytta för våra medlemmar

Båtklubbar och sällskap som är medlemmar i Gästriklands Båtförbund får förutom den service och hjälp som förbundet kan ge lokalt, även tillgång till de förmåner som medlemsskapet i Svenska Båtunionen ger.

Exempel på förmåner:

- Tidningen Båtliv 6 nummer per år.

- SBU:s webbaserade administrationsprogram BAS för hantering av medlemsregister och andra klubbadministrativa uppgifter.

- SBU:s båtklubbsförsäkring genom vårt eget försäkringsbolag Svenska Sjö.

- Hjälp vid förhandlingar med myndigheter och andra instanser.

- Möjlighet till juridisk hjälp i båtlivsfrågor.

- Möjlighet till investeringslån.

- Få del av löpande båtlivsinformation från förbund och SBU.

- Enkla kontakter med andra båtklubbar när det gäller erfarenheter och idéer.

- Delta i förbunds och klubbträffar.

- Få del av rabatterbjudanden på bland annat båttillbehör.

- Möjlighet att själva påverka båtlivet såväl lokalt som globalt.Verksamhetsplan 2014

Skrivet 2010-05-08

Övergripande

• Förstärka förbundets roll som informations- och kunskapsbank för båtklubbarna.
• Bevaka miljö- och båtpolitiska frågor.
• Arbeta för en levande och öppen dialog med kommun och myndigheter.
• Verka för skapande av naturliga mötesplatser för båt- och övrig fritidsverksamhet i regionen.
• Arbeta för ett ökat samarbete mellan de regionala båtförbunden.

Utbildning 

• Informera om, och vid behov utbilda båtklubbarna om BAS-K och BAS-M.
• Bistå båtklubbarna i olika, för verksamheten viktiga utbildningsfrågor.

Klubbkontakter

• Upprätta och bibehålla kontakter med nya medlemsklubbar.
• Genomföra regionala klubbträffar.
• Biträda vid tvister, där båtklubb är part.
• Verka som en naturlig kontaktyta för båtklubbarna
• Förmedla nyheter och information.
• Förmedla specialkompetens när så krävs.

Sjösäkerhet

• Följa upp frågor som kan påverka våra farleder.
• Medverka i myndigheternas handläggning av frågor inom verksamhetsområdet.
• Medverka till ökad utbildning i navigation och sjövett.
• Agera som remissinstans i sjösäkerhetsfrågor till myndigheter.

Ungdomsverksamhet

• Ta fram förslag på ungdomsverksamhet.
• Upprätta dokument som belyser nyttan av att bedriva ungdomsverksamhet i båtklubbarna.
• Medverka till en samordnad ungdomsverksamhet mellan båtklubbar och regionala förbund.
• Upprätthålla en kontinuerlig rapportering från pågående ungdomsverksamheten via förbundets hemsida.


Miljö

• Vara klubbarna behjälpliga vid kontakter med myndigheter i miljöfrågor.
• Inhämta, analysera och sprida information till klubbarna i miljöfrågor.
• Medverka till nytt miljötänkande i aktuella frågor.
• Samarbeta med SBU:s miljökommitté och grannförbunden i aktuella miljöfrågor.
• Bistå medlemsklubbarna i frågor som kan medföra ekonomiska och praktiska problem på grund av olika påbud i miljöfrågor.

Information

• Tillhandahålla löpande information om SBU:s och förbundets verksamhet.
• Medverka vid klubbars och kommuners båtlivsstärkande aktiviteter.
• Följa och förmedla utvecklingen inom båtlivet i vår region.
• Utveckla förbundets hemsida till en naturlig mötesplats för båtlivsfrågor.Första Föregående | Sidan 3 av 3 | Nästa Sista
1 2 3