Bilder på Öregrunds BK:s filtreringslösning.

Skrivet 2014-01-15

 

Här kommer slutligen en principskiss och ett antal bilder på hur Öregrunds BK:s har löst filtreringen. Mer påkostad än så här behöver inte en anläggning vara för att uppfylla kraven.

Kärl, slang, filter, sand och kol går det att få tag på utan att behöva ruinera sig.  Kol kan man t.ex. köpa hos Vattensystem.se.

Samtliga artiklar om spolplattelösningar hittar du samlade om du klickar på Verksamhet - miljö