Konsten att ge klara besked

Skrivet 2010-04-28

 

 

För att inte tala om att läsa och förstå en lagtext, som vi dessutom är skyldiga att känna till!

 

 

 

 

 


Om man med anledninga av den pågående promilledebatten går in på nätet och söker på sjölagen "alkohol" i tron att få veta vad som faktiskt gäller idag, så kan man läsa som följer:

 

Sjölagen (1994:1009) 20 kapitlet 4§   

4§  Den som framför ett fartyg eller i övrigt på fartyg fullgör uppgift av väsentlig betydelse för säkerheten till sjöss och då är så påverkad av alkoholhaltiga drycker eller något annat medel, att det kan antas, att han inte på ett betryggande sätt kan utföra vad som därvid åligger honom, döms för sjöfylleri till böter eller fängelse i högst sex månader. 

 

Är brottet att betrakta som grovt sjöfylleri kan det bli gallerskakning ända upp till två år!

 

Den här skrivningen betyder så vitt man kan förstå - att i stort sett alla - från föraren till Hoppiland-Kalle - om han förmodas vara på lyset ska böta eller hamna i kurran.

 

Men det står faktiskt han och åligger honom.  Är det vad lagstiftaren har tänkt måntro? Eller är det bara ett  sätt att skapa utrymme för olika tolkningar, en finurlig juridisk finess för att skapa fler arbetstillfällen? För det kan väl ändå inte vara tänkt att exempelvis alla kvinnor som idag uppmanas att ta rodret ska få åka omkring dyngraka? 

 

Det här med lag och rätt är minsann inte lätt, så det är kanske säkrast att hålla sig nykter rätt och slätt..

 

redaktörn