Det lyxiga båtlivet

Skrivet 2010-08-04

 

Undrar vad är det som gör att just båtlivet sticker i ögonen, med tanke på att verksamheten är en så fet mjölkko för staten?


Värdet av den svenska båtproduktionen ligger på cirka 3 miljarder kronor årligen. Exporten av båtar uppgick till 1,8 miljarder, och importen till 1,9 miljarder 2008. Dom här siffrorna är handelsledets värden utan moms, vilket leder till en uppskattad båtförsäljning i vårt land på 4,75 miljarder i konsumentledet.

 

Motorer och tillbehörsförsäljningen svarar för 2 miljarder exkl. moms. Dom här varorna går via handels och serviceföretag och motsvarar omkring 4 miljarder i konsumtion. Och drivmedel till våra båtar säljs för 0,5 miljarder per år.

 

Båtägarna anger dessutom att dom förutom bränsle, amorteringar och räntor även har andra utgifter för sin båt som uppgår till cirka 4000 kronor per år. Om man räknar med att det finns nästan 720 000 båtar i Sverige så innebär det ytterligare 3 miljarder kronor för service, båtplatser,försäkringar uppläggning mm.

 

Till detta kommer alla andra kostnader och aktiviteter kring båtlivet, som mat, dryck, restaurangbesök och annat som beräknas till 2 miljarder årligen.

 

Sammantaget ger båtlivet en omsättning som sannolikt ligger på omkring 15 miljarder årligen i samband med båtarnas användning. Och det ger i sin tur uppemot 3 miljarder i moms till statskassan.

 

Cirka 5000 personer är direkt sysselsatta inom den svenska båtbranschen, och om man räknar in alla underleverantörer så torde siffran hamna omkring 15 000 som på olika sätt har sin försörjning tack vara det svenska båtlivet. (Källa Sweboat).

 

Det blev mycket siffror nu, men det kan va värt att tänka på när politiker och lättledda journalister börjar svartmåla och ondgöra sig över det lyxiga och miljöförstörande båtlivet.

 

Och då har jag ändå inte berört den viktigaste delen. Den som inte går att värdesätta i kronor, men som gör att allt fler skaffar båt.. Den sociala och friskvårdande delen bland likasinnade som man får uppleva i en båtklubb...

 

Av dom nästan 720 000 svenska fritidsbåtarna är genomsnittsbåten värd 70 000 kronor.. Och så här ser det ut i dom flesta småbåtshamnar.

 

Vad kostar en bil idag?  eller en lägenhet?  För att inte tala om en villa? Så vad är det som gör att just båtlivet sticker i ögonen på en del?

 


 

redaktörn