Spar tid och miljö

Skrivet 2010-09-25

 

Vill du slippa bilkörning för att hinna till gym och fitness på kvällarna..?  Då ska du paddla eller ro till jobbet.


Båtar i alla dess former är ett alldeles utmärkt fortskaffningsmedel. Jag vågar till och med påstå att det är det förnämsta sättet att förflytta sig - alla kategorier -  och troligen även det äldsta.

 

Man vet att det redan för 3 000 år sedan byggdes det båtar i Egypten.  Och enligt en teori lär Australien ha bosatts sjövägen för 45 000 år sedan.

Att båten bidrog till att öka rörligheten för forntida människor på ett dramatiskt sätt är lätt att förstå.  Plötsligt kunde man förflytta sig över dom sjöar och vattendrag som man tidigare varit tvungen att ta sig runt.

 

Här i Norden fick båtarna - förutom i ledung, som egentligen var härnadståg eller rent sjöröveri -  stor betydelse för handel och kulturellt utbyte, inte minst under vikingatiden.  Om inte båtarna hade funnits så hade det inte blivit så mycket kontakter i österled för våra förfäder. Och då hade Sverige förmodligen sett helt annorlunda ut idag, om det ens hade existerat. 

 

Om man undantar handelsflottan så har båtar och båtliv utvecklats till att bli en av våra största och viktigaste folkrörelser, ett arv som vi måste förvalta väl och värna om.

 

Med en roddbåt går det relativt fort att ta sig fram, och med en kanot går det ännu snabbare. Man släpper inte ut några avgaser... inte från båten i alla fall, och man får en fin och allsidig motion.

 

Och visst är det en lisa för själen att kunna vila ut bakom ett par åror eller en paddel till ljudet av storlommars rop, efter en hel dags uppkoppling.

Skulle det mot förmodan bli nåt fel på farkosten så behövs det ingen bogsering eller starthjälp. Det är bara att hoppa i och simma, det ger ju också bra motion. 

 

 

Så ut och ro eller paddla innan snön kommer och det är dags att ta fram skidorna, som i och för sig också är utmärkta fortskaffningsmedel men med en något annan historia.

 

redaktörn