Tips om flaggregler

Skrivet 2010-06-10

Hur länge sedan det var som sjöfarare kom på att använda flaggor och vimplar till sjöss är det väl ingen som vet med säkerhet.


Däremot vet vi att det utvecklades till ett väl fungerande signalsystem, som faktiskt fortfarande används trots telegrafin, radiokommunikation och nutidens satellittelefoner.

Att alla fartyg, även fritidsbåtar ska ha en nationsflagga under färd vet väl dom flesta.. Förutom att det ser trevligt ut så har det till uppgift att tullare, kustbevakning och andra ska hunna se var båten kommer ifrån. Nationsflaggan ska föras på flaggspel (stång) i akter. Där får det inte förekomma några sjörövarflaggor eller andra fantasialster

En båt som är på väg får föra nationsflagga vid alla tider på dygnet, och flaggan ska alltid föras vid inlöpning eller avgång från hamn, vid angöring av kust, inom synhåll för örlogsfartyg, lots- eller kustbevakningsstation.

Vid segling till främmande vatten, exempelvis till Åland ska man hissa en åländsk gästflagga när man passerar gränsen. Gästflaggan ska sitta i en egen lina, eller på en egen stång på styrbords sida. Att hissa en gästflagga på babords sida anses ohövligt, och lika ofint är det att föra gästflaggan under en annan flagga.

Om man har flera flaggor på samma lina bör dom sitta i fallande ordning, Överst fäster man den egna båtklubbens flagga eller vimpel, under den SBU:s och i vårt fall GBF:s flagga.

Stor flaggning... Då båten kläs från stäv till akter över topparna med signalflaggor i en viss ordning - det som ofta men felaktigt kallas flaggspel -  föres vid högtider eller fester då båten ligger förtöjd, men kan även föras vid inlöpande eller lämnande av hamn. Stor flaggning ska hissas och halas samtidigt som nationsflaggan. 

En gammal regel säger att nationsflaggan ska hissas klockan 09.00 och halas vid solen nedgång, dock senast klockan 21.00. Men den här regeln har tyvärr som så mycket annat, luckrats upp mer och mer på senare tid, vilket innebär att man kan se nationsflaggor som sitter uppe dygnet runt i en del hamnar.

Det är lite synd kan man tycka, eftersom sjöfolk av tradition brukar vara lite konservativa av sig, i positiv mening, och därför gärna värnar om gamla traditioner..  Jag väntar med iver på att nån startar Facebookgruppen Slå vakt om ritualer och traditioner till sjöss.  

redaktörn