Glöm inte batteriet

Skrivet 2017-11-20

 

Ett fulladdat batteri i bra skick kan gott och väl stå kvar i båten under vintern.

Vätskan i ett vanligt blybatteri är en blandning av vatten och svavelsyra och i ett fulladdat batteri är syra-koncentrationen hög och då klarar det temperaturer ned mot -60 grader Celcius.

 

 

Båten på bilden har inget med artikeln att göra.

I ett urladdat batteri binds syran som blysulfat i batteriets plattor vilket gör att det blir mindre syra i vattnet och då kan fryspunkten bli så hög som -7 garader om batteriet är helt urladdat.

 

   


Själv har jag ett litet 75 A batteri och det brukar jag ta hem under vintern. Men för den som av olika skäl inte vill släpa hem tunga batterier så går det lika bra att låta dom stå kvar i båten. Kylan är inget problem för ett friskt batteri bara man ser till att det är ordentligt uppladdat.

 

Ett fulladdat 12 volts batteri ska ha minst 12,70 volt när det är fulladdat. Om vilospänningen har sjunkit till 12 volt återstår endast 30 procent av batteriets kapacitet och då måste det laddas.

Tänk på att ett urladdat batteri måste laddas omgående annars blir det förstört.

För att vara säker på att man inte missar nån "strömtjuv" till vintern kan det vara klokt att koppla loss batterikablarna, börja med den svarta.

 

En annan sak, och nog så viktig är att batteriet ska vara rent och torrt. Fukt och smuts har en otrolig förmåga att leda ström, trots att det inte är inkopplat vilket kan göra att batteriet laddas ur och blir förstört. Och i värsta fall kan det då frysa sönder.

För den som har möjlighet är det en god idè att kontrollera batterispänningen någon gång under vintern och kanske ge det en ordentlig uppladdning. Och misstänker man att batteriet inte är i bästa kondition bör man kanske inte förvara det i båten.

Att tvingas inleda vårrusten med att sanera svavelsyra efter ett sönderfruset batteri är verkligen ingen bra start på båtåret 2018.

redaktörn