Ett interregionalt förstudieprojekt

Skrivet 2015-11-15

Regionalt Skärgårdssamarbete omfattar kustområdena från Östhammars kommun i söder till Nordanstigs kommun i norr, samt Sandvikens kommun i väster.

Läs mer...

Syftet med projektet är att utreda vilka förutsättningar det finns för utveckling av hamnar och farleder, samt att hitta lämpliga förvaltningsformer då det gäller fritidsbåttrafiken i framtiden.

Förstudien ska genom en nulägesanalys visa vilka förutsättningar och behov som finns kring farleder, besökshamnar och andra ur turistsynpunkt intressanta besöksmål samt ekonomi och framtida förvaltningsformer. Målet är att hitta och förbättra säkra vägar och farleder och på så sätt öka tillgängligheten.

Ingående partner i projektet är följande kommuner: Nordanstig, Hudiksvall, Söderhamn, Gävle, Sandviken, Älvkarleby, Tierp, Östhammar, samt Regionförbunden och Länsstyrelserna i Gävleborg och Uppsala län. I projektet finns också Hälsinglands- Gästriklands och Roslagens Båtförbund samt representanter för näringslivet.

Förstudien som genomförs under 2015 kommer att pågå till stax efter årsskiftet och beroende på resultat kommer den då att leda till ett EU-finansierat fullskaleprojekt.

Nedan redovisas de olika kommunernas målformuleringar för projektet

För Älvkarleby kommun är det viktigt att nya målgrupper inom besöksnäringen upptäcker oss och projektet. Regionalt Skärgårdssamarbete skapar förutsättningar för detta på ett sätt som vi inte skulle kunna göra på egen hand.

För Öregrunds hamn och stad kan detta projekt leda till en positiv utveckling som nyckelpunkt i området när fler båtgäster både söderut och norrut lägger till vid hamnen.

Nordanstigs kommuns önskemål med förstudien är att etablera en långsiktig förvaltningsmodell inom fritidsbåtverksamheten mellan Båtförbunden, Länsstyrelser och kommuner.

Sandvikens kommun anser att Regionalt Skärgårdssamarbete bidrar till en positiv utveckling för Storsjön (i Sandviken) som besöksmål för båtfolk, fiskare och andra gäster från när och fjärran.

För att Hållnäskusten i Tierps kommun ska kunna bli mer lättillgänglig för fritidsbåtar, och en hållbar besöksnäring ska kunna utvecklas, måste farleder och hamnar säkras och förbättras och en långsiktig förvaltningsmodell tas fram - projektet skapar förutsättningar för detta.

Söderhamn kommuns syfte är att utveckla service och tillgängliggöra skärgården och våra hamnar och bidra till regional tillväxt. 

Gävle kommun vill binda samman Gävlekusten med Stockholms skärgård och Norrlandskusten genom att identifiera gemensamma utvecklingsområden, för att bättre kunna förvalta och vidareutveckla tillgänglighet och service för invånare och besökare.Regionalt skärgårdssamarbete

Skrivet 2015-10-27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den 20 oktober träffades styrgruppen för ett möte i Karlholm. Efter lunch passade vi på att göra ett besök i den gamla Karlitfabriken och informera oss om hur projekt Karlholms Strand utvecklas.

Läs mer...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Och idag, den 27 oktober var det dags igen. Nu träffades Gästriklands- Hälsinglands- och Roslagens Båtförbund i Gävle tillsammans med Pär Granström från Gävle kommun för att stämma av och diskutera vad och hur båtförbunden tillsammans jobbar vidare med förprojektet.

redaktörnArbetet återupptas

Skrivet 2015-09-02

Nu har arbetet med förstudien till det Regionala Skärgårdssamarbetet kommit igång på allvar efter sommarens uppladdning. Vecka 34 samlades projektgruppen i Söderhamn och samma vecka träffades styrgruppen i Öregrunds BK:s klubblokal för en genomgång av nuläget, vad som hänt under sommaren och för strategisk planering.

Förutom projektledaren Björn Tengelin var Gästriklands Båtförbund, Östhammars kommun, Karlholms strand, Region Uppsala län/Visit Uppland och Gävle kommun representerade vid styrgruppsmötet.

 
Rapport från Regionalt skärgårdssamarbete

Skrivet 2015-06-26

Arbetet rullar på, en förprojektledare har utsetts och den rollen tilldelades Björn Tenglin. Björn som kommer från Örebro har tidigare erfarenhet från vattenprojekt och är båtintresserad. Den nye projektledaren deltog och presenterade sig för styrgruppen vid deras senaste möte i Gävle.  

Björn meddela att han och Pär Granström från Kultur & fritidskontoret i Gävle kommer att färdigställa projektspecifikationen under de första veckorna i juli. Projektet drar igång på allvar i augusti och projektledaren kommer därefter att rapportera till styrgruppen var fjortonde dag.

En sak som särskilt diskuterades under det senaste mötet var hur vi ska få ännu fler näringsidkare inom området turism att bli intresserade. Mer information om projektet kommer efter hand.
Ansökan inlämnad

Skrivet 2014-09-18

 

Nu är vår gemensamma ansökan om medel till "Förstudie angående Regionalt skärgårdssamarbete" inlämnad till Region Gävleborg.

Regionen beräknar att ta beslut i frågan senast den 21 november så nu är det bara att hoppas och tro på ett positivt besked.

 

 

Om allt går som vi hoppas rullar planeringen igång på allvar redan under hösten. Mer information hittar du här och på Gävle kommuns hemsida efter hand.
Första Föregående | Sidan 1 av 3 | Nästa Sista
1 2 3