Det regionala skärgårdssamarbetet är igång

Skrivet 2014-02-13

 

Efter många års samarbete runt båtlivsutveckling mellan GBF och Kultur och fritid i Gävle kändes det angeläget att lägga i ännu en växel för att göra vår skärgård än mer tillgänglig för alla.


Vid Båttinget 2013 som vi besökte tillsammans med kommunalråden och Pär Granström från Kultur och fritid i Gävle föddes idén om att försöka utvidga arbetsformen till grannarna Hälsinglands- och Roslagens Båtförbund, som vid en förfrågan vid Båtriksdagen 2013 genast tände på idén.

Efter ett antal möten mellan Kultur och fritid i Gävle och de tre Båtförbunden sammanställdes en inbjudan om deltagande till Länstyrelser, samtliga kustkommuner och Regionalförbund i området. I inbjudan beskrevs både bakgrund och långsiktiga mål, som i korthet går ut på att skapa en sammanhängande, kustnära och säker farled med besöks- natt- och nödhamnar från Öregrund i söder via Upplandskusten till Gävle och vidare upp till norra Hälsingland.

En sådan farled kommer naturligtvis även att kräva - förutom att den är utprickad efter konstens alla regler - en stor insats då det gäller information och dokumentation som enkelt kan distribueras till båtfolket både i pappers- och digital form. Det krävs även en rad satsningar på servicefunktioner exempelvis möjligheter till vatten och bränslepåfyllning, sopmajor, grillpalatser, toatömning, tillgång till livsmedelsbutiker mm.

 

 

Vid det inledande mötet i Gävle den 12 februari kunde vi välkomna inte mindre än 26 representanter för de olika organisationer som bjudits in.

 

 

 

 

Efter att Pär Granström från kultur och fritid i Gävle och Tommy Sandin från GBF berättat hur samarbetet mellan förbundet och kommunen byggts upp och vilka planer och förväntningar vi har på en utvidgad verksamhet genomfördes ett grupparbete med avsikt att samla in deltagarnas erfarenheter, åsikter och idéer om vad som borde prioriteras i ett inledningsskede.

Alla deltagare var ense om att det är så här vi ska jobba i framtiden och att vi måste glömma kommun- och landskapsgränser om vi vill komma framåt när det gäller båtlivs- och turistnäringsfrågor i vår snabbt föränderliga värld.

Efter en summering av allt som bubblat fram under grupparbetet och den efterföljande diskusionen bildades en styrgrupp och en arbetsgrupp med uppgift att inleda en förstudie.

Att uppslutningen nästan blev hundraprocentlig efter vår inbjudan var faktiskt mer än vi hade hoppats på. Men det visar ju att tiden är mogen för att börja tänka i nya banor och att de flesta som är involverade i kustutveckling vare sig det är på edéell basis elle yrkesmässigt har insett att det är samsyn och samverkan som måste till.

  Günter Karl från HBK ledde grupparbetet

De enda som inte visat intresse för vårt samarbetsprojekt är Gävles lokaltidningar Arbetarbladet och Gefle Dagblad som trots både inbjudan, underlag och påminnelser valde att titta åt annat håll. Om anledningen är slöhet eller brist på insikt om att delar av läsekretsen kanske skulle välkomna något som inte är kopplat till ishockey och fotboll, det har jag inget svar på.. Det överlåter jag till våra hemsidebesökare att fundera över.  

redaktörn