Rapport från projekt Regionalt Skärgårdssamarbete

Skrivet 2014-07-21

 

Tommy Sandin meddelar att projektet rullar på, även om det går på sparlåga under semesterveckorna.


Nordanstigs, Hudiksvalls- Söderhamns- Gävle- Älvkarleby- Tierps- och Östhammars kommuner har gått med fullt ut. Det betyder att alla som var med från starten har insett värdet av projektet vilket är mycket glädjande.

Vi väntar svar från Norrtälje- Sandvikens och Österåkers kummuner. Heby kommun tackade nej med motiveringan att de ansåg sig ligga lite avsides. Arbetsgruppen har även varit i kontakt med Upplandsstiftelsen som visat intresse och lovat återkomma.

Utöver detta har arbetsgruppen tagit fram ett första utkast till ansökningshandlingar - det vill säga - det underlag som kommer att sjkickas till Region Gävleborg senare i sommar. Dessa handlingar kommer att skickas till alla intressenter när dokumentet är färdigställt.

Fram till dess önskar Tommy oss alla en skön båtsommar! 

redaktörn