Ett interregionalt förstudieprojekt

Skrivet 2015-11-15

Regionalt Skärgårdssamarbete omfattar kustområdena från Östhammars kommun i söder till Nordanstigs kommun i norr, samt Sandvikens kommun i väster.


Syftet med projektet är att utreda vilka förutsättningar det finns för utveckling av hamnar och farleder, samt att hitta lämpliga förvaltningsformer då det gäller fritidsbåttrafiken i framtiden.

Förstudien ska genom en nulägesanalys visa vilka förutsättningar och behov som finns kring farleder, besökshamnar och andra ur turistsynpunkt intressanta besöksmål samt ekonomi och framtida förvaltningsformer. Målet är att hitta och förbättra säkra vägar och farleder och på så sätt öka tillgängligheten.

Ingående partner i projektet är följande kommuner: Nordanstig, Hudiksvall, Söderhamn, Gävle, Sandviken, Älvkarleby, Tierp, Östhammar, samt Regionförbunden och Länsstyrelserna i Gävleborg och Uppsala län. I projektet finns också Hälsinglands- Gästriklands och Roslagens Båtförbund samt representanter för näringslivet.

Förstudien som genomförs under 2015 kommer att pågå till stax efter årsskiftet och beroende på resultat kommer den då att leda till ett EU-finansierat fullskaleprojekt.

Nedan redovisas de olika kommunernas målformuleringar för projektet

För Älvkarleby kommun är det viktigt att nya målgrupper inom besöksnäringen upptäcker oss och projektet. Regionalt Skärgårdssamarbete skapar förutsättningar för detta på ett sätt som vi inte skulle kunna göra på egen hand.

För Öregrunds hamn och stad kan detta projekt leda till en positiv utveckling som nyckelpunkt i området när fler båtgäster både söderut och norrut lägger till vid hamnen.

Nordanstigs kommuns önskemål med förstudien är att etablera en långsiktig förvaltningsmodell inom fritidsbåtverksamheten mellan Båtförbunden, Länsstyrelser och kommuner.

Sandvikens kommun anser att Regionalt Skärgårdssamarbete bidrar till en positiv utveckling för Storsjön (i Sandviken) som besöksmål för båtfolk, fiskare och andra gäster från när och fjärran.

För att Hållnäskusten i Tierps kommun ska kunna bli mer lättillgänglig för fritidsbåtar, och en hållbar besöksnäring ska kunna utvecklas, måste farleder och hamnar säkras och förbättras och en långsiktig förvaltningsmodell tas fram - projektet skapar förutsättningar för detta.

Söderhamn kommuns syfte är att utveckla service och tillgängliggöra skärgården och våra hamnar och bidra till regional tillväxt. 

Gävle kommun vill binda samman Gävlekusten med Stockholms skärgård och Norrlandskusten genom att identifiera gemensamma utvecklingsområden, för att bättre kunna förvalta och vidareutveckla tillgänglighet och service för invånare och besökare.