Rapport från projekt Regionalt Skärgårdssamarbete

Skrivet 2014-07-21

 

Tommy Sandin meddelar att projektet rullar på, även om det går på sparlåga under semesterveckorna.

Läs mer...

Nordanstigs, Hudiksvalls- Söderhamns- Gävle- Älvkarleby- Tierps- och Östhammars kommuner har gått med fullt ut. Det betyder att alla som var med från starten har insett värdet av projektet vilket är mycket glädjande.

Vi väntar svar från Norrtälje- Sandvikens och Österåkers kummuner. Heby kommun tackade nej med motiveringan att de ansåg sig ligga lite avsides. Arbetsgruppen har även varit i kontakt med Upplandsstiftelsen som visat intresse och lovat återkomma.

Utöver detta har arbetsgruppen tagit fram ett första utkast till ansökningshandlingar - det vill säga - det underlag som kommer att sjkickas till Region Gävleborg senare i sommar. Dessa handlingar kommer att skickas till alla intressenter när dokumentet är färdigställt.

Fram till dess önskar Tommy oss alla en skön båtsommar! 

redaktörnLÄGESRAPPORT

Skrivet 2014-07-08

 

 

 

Här kommer Tommy Sandins rapport från arbetet med det Regionala skärgårdssamarbetet innan semestrarna tar vid. 

Läs mer...

Förutom Roslagens- Gästriklands och Hälsinglands Båtförbund har Nordanstigs Kommun, Hudiksvalls Kommun, Söderhamns Kommun, Gävle Kommun, Älvkarleby Kommun, Tierps Kommun, Östhammarskommun anslutit sig till projektet.

Detta betyder att alla som var med som intressenter från början har nu är med fullt ut,vilket är mycket positivt. Vi väntar svar från Norrtälje- Sandvikens och Österåkers kommuner. Heby Kommun tackade nej på grund av att de kände sig lite avsides i förhållande till övriga.

Arbetsgruppen har även varit i kontakt med Upplandsstiftelsen som visat intresse och lovat återkomma i frågan.

Utöver detta har arbetsgruppen tagit fram ett första utkast till ansökningshandlingar, dvs. det underlag som kommer att skickas till Region Gävleborg senare i sommar. Dessa handlingar kommer att skickas ut till alla intressenter när dokumentet är färdigutformat.

Till dess önskar ordföranden Tommy Sandin alla båtvänner en trevlig sommar!! Utvecklingsträff

Skrivet 2014-03-21

 

 

Torsdagen den 20/3 var Tommy Sandin och undertecknad inbjudna till en utvecklingsträff på Herrgården i Löfstabruk. Arrangör var Tierps kommun.

Läs mer...

 

Moderator för kvällen var Lena Wänkkö från Tierps kommun.

En av kvällens föreläsare skulle varit Kerstin Wiberg från projekt Öppen skärgård för alla där hon skulle dela med sig av deras erfarenheter från Stockholms skärgård. Tyvärr måste den punkten utgå på grund av sjukdom.

 

 

 

 

För oss gav kvällen ändå möjligheter att knyta nya kontakter och hitta nya infallsvinklar genom den Workshop och brainstorming som genomfördes tillsammans med människor från vitt skilda erfarenhets- och intressegrupper, men med samma mål.. Att utveckla Upplandskusten.

Resultatet av kvällens arbeten kommer att sammanställas och användas i det kustutveckligsarbete som pågår och där kvällens övningar ingår som en del.

Ännu en väl använd kväll, helt i linje med vårt regionala skärgårdssamarbete. 

redaktörnDet regionala skärgårdssamarbetet är igång

Skrivet 2014-02-13

 

Efter många års samarbete runt båtlivsutveckling mellan GBF och Kultur och fritid i Gävle kändes det angeläget att lägga i ännu en växel för att göra vår skärgård än mer tillgänglig för alla.

Läs mer...

Vid Båttinget 2013 som vi besökte tillsammans med kommunalråden och Pär Granström från Kultur och fritid i Gävle föddes idén om att försöka utvidga arbetsformen till grannarna Hälsinglands- och Roslagens Båtförbund, som vid en förfrågan vid Båtriksdagen 2013 genast tände på idén.

Efter ett antal möten mellan Kultur och fritid i Gävle och de tre Båtförbunden sammanställdes en inbjudan om deltagande till Länstyrelser, samtliga kustkommuner och Regionalförbund i området. I inbjudan beskrevs både bakgrund och långsiktiga mål, som i korthet går ut på att skapa en sammanhängande, kustnära och säker farled med besöks- natt- och nödhamnar från Öregrund i söder via Upplandskusten till Gävle och vidare upp till norra Hälsingland.

En sådan farled kommer naturligtvis även att kräva - förutom att den är utprickad efter konstens alla regler - en stor insats då det gäller information och dokumentation som enkelt kan distribueras till båtfolket både i pappers- och digital form. Det krävs även en rad satsningar på servicefunktioner exempelvis möjligheter till vatten och bränslepåfyllning, sopmajor, grillpalatser, toatömning, tillgång till livsmedelsbutiker mm.

 

 

Vid det inledande mötet i Gävle den 12 februari kunde vi välkomna inte mindre än 26 representanter för de olika organisationer som bjudits in.

 

 

 

 

Efter att Pär Granström från kultur och fritid i Gävle och Tommy Sandin från GBF berättat hur samarbetet mellan förbundet och kommunen byggts upp och vilka planer och förväntningar vi har på en utvidgad verksamhet genomfördes ett grupparbete med avsikt att samla in deltagarnas erfarenheter, åsikter och idéer om vad som borde prioriteras i ett inledningsskede.

Alla deltagare var ense om att det är så här vi ska jobba i framtiden och att vi måste glömma kommun- och landskapsgränser om vi vill komma framåt när det gäller båtlivs- och turistnäringsfrågor i vår snabbt föränderliga värld.

Efter en summering av allt som bubblat fram under grupparbetet och den efterföljande diskusionen bildades en styrgrupp och en arbetsgrupp med uppgift att inleda en förstudie.

Att uppslutningen nästan blev hundraprocentlig efter vår inbjudan var faktiskt mer än vi hade hoppats på. Men det visar ju att tiden är mogen för att börja tänka i nya banor och att de flesta som är involverade i kustutveckling vare sig det är på edéell basis elle yrkesmässigt har insett att det är samsyn och samverkan som måste till.

  Günter Karl från HBK ledde grupparbetet

De enda som inte visat intresse för vårt samarbetsprojekt är Gävles lokaltidningar Arbetarbladet och Gefle Dagblad som trots både inbjudan, underlag och påminnelser valde att titta åt annat håll. Om anledningen är slöhet eller brist på insikt om att delar av läsekretsen kanske skulle välkomna något som inte är kopplat till ishockey och fotboll, det har jag inget svar på.. Det överlåter jag till våra hemsidebesökare att fundera över.  

redaktörn

 

    Det regionala skärgårdssamarbetet

Skrivet 2014-01-27

Arbetet med att få tillstånd en organisation kring projektet fortsätter. De flesta inbjudna från Länstyrelser kustkommuner och andra har redan tackat ja till vår inbjudan och lovat skicka representanter.

I onsdags träffades Günther Karl från Hälsinglands Båtförbund, Pär Granström från Kultur och fritid i Gävle, Tommy Sandin och undertecknad för att slipa detaljer inför mötet den 12 februari.

 

 

 

 

 

 

 

 

redaktörn
Första Föregående | Sidan 2 av 3 | Nästa Sista
1 2 3