Folder, Gästriklands båtförbund

Skrivet 2020-09-28

Du kan själv ladda ner och / eller skriva ut vår folder, med övergripande information om GBF:s verksamhet, i PDF-format.

Vid utskrift; välj dubbelsidig utskrift med vändning längs kortsidan.

Här är länken: Informationsfolder GBF
Gästriklands Båtförbund

Skrivet 2010-08-20

Gästriklands Båtförbunds syfte och ändamål är i första hand att verka för medlemmarnas intressen genom att främja fritidsbåtlivets utveckling och arbeta för att öka kunskaperna kring båtlivet.

Förbundet skall även verka för en god och långsiktig miljövård och vara remissinstans för lokala och regionala myndigheter och organisationer, samt verka för ökad säkerhet till sjöss och för en levande skärgård.

Organisationsbeskrivning

De flesta båtintresserade människor i Sverige är medlem i en båtklubb som styrs av sina medlemmar genom års- och medlemsmöten. Båtklubben i sin tur är ansluten till ett båtförbund som i vårt fall är Gästriklands Båtförbund GBF som organiserar 18 lokala båtklubbar från Söderfors i söder till Hariviken i norr, samt tre båtklubbar i Storsjön.

GBF styrs av båtklubbarna via medlems- och årsmöten där klubbarnas representanter väljer  förbundsstyrelse och bestämmer hur förbundet skall arbeta. 

Svenska Båtunionen, SBU består av 24 regionala båtförbund varav Gästriklands Båtförbund är det ena. Sammantaget har dessa båtförbund ca. 900 anslutna båtklubbar. En gång per år samlas representanter för båtförbunden tillsammans med två rikstäckande klubbar till Båtriksdag.

På Båtriksdagen väljs styrelsen för SBU. Man beslutar även SBU:s inriktning under det kommande verksamhetsåret. Ett antal ämneskommittéer vars uppgift är att bereda och följa upp enskilda frågor utses.

SBU:s kansli finns i Stockholm och kansliets uppgift är att sköta den löpande driften av organisationen och att vid behov bistå förbund och klubbar.

SBU:s verksamhet och inriktning formas alltså av klubbarna och förbunden och huvuduppgiften är och skall vara att påverka myndigheter och politiker i viktiga båtpolitiska frågor.

Tidningen Båtliv är SBU:s medlemstidning. Båtliv kommer ut med sex nummer per år och är norra Europas största båttidning. Alla som är medlem i en båtklubb ansluten till SBU får tidningen och det är båtklubbarnas medlemsregister som ligger till grund för distributionen av tidningen. 
Första Föregående | Sidan 1 av 1 | Nästa Sista
1