Norrsundets Motorbåtsklubb

Skrivet 2009-08-24

September månads båtklubb...  är den klubb inom GBF som har flest år på nacken.

Läs mer...

 

 

Den 16 augusti 1932 bildades NMK.   Det har gått 77 år sedan dess.. Men än lever gamlingen, och det saknas varken idéer eller framtidstro i Norrsundet.

Den första tiden efter tillblivelsen var det lite bekymmersamt med klubbens hemvist. En båtklubb måste ju ha en plats där medlemmarna kan samlas. 

1934 löste man det problemet genom ett arrendeavtal på ön Finnharen.  1938 kunde man friköpa ön och en bit av fastlandet, och man byggde klubbstuga och dansbana..  

 

 I dag har alla medlemmar möjlighet att hyra klubbstugan på Finnharen veckovis under sommaren.  

 

Under 50-talet jobbade man på...  Bland annat med att skapa farbara båtleder mellan fastlandet och Finnharen.

Bilden från Finnharen är tagen av Stig Andersson  

 

I slutet av 60-talet var båtintresset lite ljummet, men på 70-talet tog det fart igen.  Då påbörjades bygget av den nuvarande småbåtshamnen, som vid årtiondets slut hade plats för ett 50-tal båtar.  Och klubben bestod då av 300 medlemmar.

 

Lars-Ove Molin visar delar ur klubbens arkiv som finns bevarat från starten 1932. Bland annat en årskrönika på vers..

 

 

   

 

 

 

 

  

Under 80-talet bildades en stug- och en ungdomskommitté.  Man byggde optimistjollar och startade kurser i jollesegling, och man anordnade seglarläger för ungdomarna ute på Finnharen.

 

Ungdomsverksamheten är nånting som vi måste jobba vidare med, och bli bättre på.  Det är nödvändigt att både kunna, och att vilja, anpassa sig till tidens krav. Vi måste titta framåt.  Det är ju dagens ungdom som ska föra båtlivet och traditionerna vidare, säger Lars-Ove Molin, eldsjälen som i skrivandets stund är vice ordförande. Men som numera är klubbens ordförande.

 

I samband med nedläggningen av Norrsundets bruk var det många som ställde frågan. "Hur ska det gå  med båthamnen som arrenderas av StoraEnso?"   Men glädjande nog kunde man lösa den frågan på ett för klubben fördelaktigt sätt.

 

Under den gångna vintern har styrelsen arbetat fram nya stadgar för klubben, dom gamla var från 1969 och till vissa delar knappt tillämpliga.  Även det ett led i att anpassa verksamheten till den verklighet som råder idag.

 

 

 

På grund av alla nya påbud, EU-regler och lagkrav som styr båtklubbarnas verksamhet, har man även tagit fram nya ordningsregler för hamnen.

 

Dom senaste åren har medlemsantalet hållit sig runt 400, och kölistan för nya medlemmar och båtplatser håller sig kring ett tiotal, berättar Lars-Ove som även är styrelseledamot i GBF och den som ansvarar för miljöarbetet inom förbundet.

 

NMK:s hemsida

 

Som  nämndes inledningsvis:   NMK är gamlingen i GBF-familjen, men klubben verkar inte lida av några ålderskrämpor...

redaktörn                              

                                                                                                                    Första Föregående | Sidan 1 av 1 | Nästa Sista
1