Skutskär Båtklubb

Skrivet 2009-06-28

 

Välkommen till juli månads båtklubb

 

 

Nu är det dags att presentera ostkustens sydligast belägna båtklubb... norr om Dalälven. 

Den som vill ta sig till SBK:s hemmahamn på Rotskär styr mot, och in i Dalälvens mynning och vidare en distans uppströms..

Läs mer...

Tidigt om våren, när vattenflödena efter snösmältningen är stora, kan det vara lite bekymmersamt att ta sig upp för älven om man har en relativt svag motor. Men annars är det inga problem om man ger akt på utprickning och enstavlor. Väl i hamn hittar man en välskött hamnanläggning som är väl skyddad för alla vindar.   

Båtklubben bildades 1977 och samma år satte man i gång med hamnbygget,  året därpå hade man skapat en egen hamn med plats för 60 båtar. Medlamsantalet uppgick den gången till ett hundratal medlemmar.

I dag uppgår medlemsantalet till nära 400 personer, och i takt med det ökande båtintresset växer antalet för varje år. Tyvärr är möjligheterna till en utbyggnad av hamnen mycket begränsad, så klubben börjar bli lite "trångbodd" vilket innebär att man inte kan erbjuda båtplats till alla som står i kö.

SBK:s styrelse betonar att hamnen inte ska ses som en båtparkering, utan att den är en levande och viktig del i det sociala livert i Älvkarleby kommun. En plats där folk kan träffas och trivas på ett otvunget sätt, vare sig man är båtägare eller inte.

Klubbens brukar anordna eskaderseglingar och grillkvällar på sommaren. Knytkalas och diverse andra trevligheter under den mörka årstiden. Så det är alltid nånting på gång i Skutskär..

Förutom den lokala verksamheten i kommunen och runt hemmahamnen, arbetar Skutskärs Båtklubb aktivt för en utveckling av det växande svenska båtlivet. I första hand genom Gästriklands Båtförbund där klubben har flera representanter.

SBK bedriver ingen gästhamn, men alla båtburna vänner är välkomna att besöka hamnen. Och man försöker alltid bereda plats för den som vill övernatta i den fina hamnen där det mesta finns att tillgå för båtfolk.                                                  

 

Bilder från klubbens  traditionsenliga grillnatta i Gårdskär.

 

 

 

SBK:s HemsidaSjösättning i Skutskär

Skrivet 2009-05-13

I lördags var det äntligen dags för sjösättning i Skutskär och allt gick efter planerna. Alla båtägare fanns på plats och båtarna hamnade där dom skulle, så nu är det åter liv i hamnen.

Läs mer...

Utrustning ska på plats.  Påmastningar och segel som ska dras i.  Provkörning och justeringar både här och där. Men snart så...

 

Båten på bilden är Jim Sjöströms Nauticat 36:a som nyputsad och grann är på väg till sitt rätta element efter sin vintersömn i båtskjulet. 

 

När båtarna väl kommit i sjön var det dags att reparera den ena bryggan. Men..  dom flesta tyckte nog att det såg lite vanskligt ut, att göra som Pelle.

 

Men han hade enligt egen utsago ett par rejält varma snickarbyxor på sig, och bra på fötterna så det var ingen fara. Det var ju hela 11 grader i vattnet.  Har man väl doppat sig så....Skutskär

Skrivet 2006-10-19

 

Fakta om SBK

Det var tidigt 70-tal då man började prata om att anlägga en småbåtshamn i Skutskär. Att det borde finnas en båthamn här, med tanke på det ökande båtintresset och närheten till älven och havet, var alla överens om.


En fråga som diskuterades i början var, om den skulle förläggas till Kullen, eller på Älvskär. Så småningom bestämde man sig dock för att hamnen skulle ligga på Älvskär, och där ligger den fortfarande.


1977 bildades båtklubben, och hamnbygget påbörjades. Året därpå var hamnen färdig, med plats för 60 båtar. Medlemsantalet uppgick då till ett hundratal personer.
Som så ofta när det kommer nåt nytt så blir det kamp och stridigheter mellan olika viljor, så blev det även om, och kring båthamnen. Diskussionerna lär ha gått heta ända uppe i kommunalfullmäktige säger dom som var med.


Men förnuftet fick segra till sist, och idag är båtklubben väl förankrad, inte bara i Skutskär, utan långt utanför kommungränserna.


Förutom den lokala verksamheten i kommunen och runt hemmahamnen, arbetar Skutskärs Båtklubb aktivt för en utveckling av det växande svenska båtlivet. I första hand genom GBF Gästriklands Båtförbund, och Svenska Båtunionen.

Vi svenskar har ju alltid varit ett sjöfarande släkte. Och här i Skutskär, där Dalälven möter havet har båtåkandet anor ända från Hedenhös.

Inom klubben vill vi betona att hamnen inte skall ses som en båtparkering, utan att den är en levande och viktig del av det sociala livet i samhället. För många Skutskärsbor är hamnen ett naturligt utflyktsmål, och ett andningshål mot en i övrigt bråkig värld.

Idag när dom flesta föreningar kämpar för att hålla näsan ovanför vattnet, upplever Skutskärs Båtklubb ett uppsving som aldrig förr. Och klubbens eldsjälar anordnar eskaderseglingar, grillkvällar, knytkalas och diverse välbesökta lustifikationer både till lands och till sjöss. Det är inte bara på sommaren som våra medlemmar träffas. I Skutskärs båtklubb är det alltid nånting på gång.

SBK bedriver ingen gästhamnsverksamhet, men alla båtburna vänner är välkomna ändå. Vi försöker alltid bereda plats för gästande båtar som vill övernatta i vår väl skyddade hamn.

Här finns tillgång till toalett, dusch, elström, färskvatten, mastkran och en upptagningsramp. Vi har ingen fastställd hamnavgift, men den som vill, kan lämna ett frivilligt bidrag i en för ändamålet uppsatt låda vid klubbstugan.

Skutskärs Båtklubb har idag nära 400 medlemmar, och i takt med ökande båtintresse växer antalet för varje år. Tyvärr börjar vi bli så trångbodda i hamnen att vi i dagsläget inte kan erbjuda båtplats till alla som står i kö.

 

SBK:s Hemsida
Första Föregående | Sidan 1 av 1 | Nästa Sista
1