Hariviken

Skrivet 2009-03-30

Den nordligast belägna båtklubben inom GBF-familjen är också den yngsta.

Och klubbens hemmahamn är som namnet antyder inne i Hariviken, som i sin tur är en del av Finnharsfjärden,  ca. 4,5 mil norr om Gävle..  

Läs mer...

 

Klubben startades under hösten 2007, och hade då plats för ett 25-tal båtar.  Med anledning av hög efterfrågan på båtplatser, och att antalet medlemmar ökar hela tiden har man idag utökat antalet platser till 46. Och klubben jobbar hela tiden aktivt för att värva fler medlemmar. 

För att säkerställa klubbens framtida utveckling, och för att kunna utöka antalet båtplatser ytterligare, har klubben köpt in marken vid- och runt bryggorna i hamnen.  Man har även bildat en fastighet av hamnområdet.

 

 

Hamnen ligger väl skyddad för väder och vind och anses vara av stort värde för hela området, som även nyttjas av ett stort antal sommarhusägare.

 

Exakt hur marken kommer att disponera i framtiden är inte bestämt, men vi har redan börjat rensa upp en gammal igenvuxen badstrand. Och vi har planer på att bygga en ny grillplats mellan badstranden och bryggorna till sommaren 2009, berättar man från styrelsen.

 

 

Klubbhamnen har en gästplats som får användas utan kostnad för besökande båtfolk. Men tyvärr är det minsta djupet enbart 0,6 meter vid normalvattenstånd i den prickade farleden till hamnen, vilket omöjliggör besök av större båtar.

 

Men även där har klubben siktat in sig på framtiden genom att fondera medel för en fördjupning av Hariviken. 

 

Förutom en egen grillplats, har klubben tillgång till en festplats med dansbana i anslutning till hamnområdet, vilket ger klubbens medlemmar möjlighet att samlas runt andra aktiviteter... när man inte åker båt.

 

Ordförande:         Anna-Lena Pihl           e-mail:  pihlen1@live.se

Sekreterare:           Sten Halseth            e-mail:  stenhalseth@gmail.com

Kassör.                Nisse Svensson            e-mail:  nisse.svensson@bredband.netFörsta Föregående | Sidan 1 av 1 | Nästa Sista
1