Regionalt Skärgårdssamarbete

Skrivet 2015-03-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisdagen den 17 mars genomförde styrgruppen för förstudien sitt första möte. Förutom Gävle kommun och Gästriklands Båtförbund deltog Östhammars kommun, Länstyrelsen Uppsala, Länstyrelsen Gävleborg och Näringslivet.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pär Granström från Gävle kommun berättade att besked om beviljade medel till projektet kommer att meddelas under april månad.

En stor del av tiden användes till att bestämma projektets avgränsningar, vad som skall inkluderas och exkluderas. Dokumentation och presentation av projektets ingående delar kommer att bli en viktig del både under och efter genomförandet.

Inventering av kuststräckornas hamnar och mötesplatsers befintliga faciliteter, samt vad som kan utvecklas till intressanta besöksmål både från sjö- och landsidan måste också genomföras.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Men det viktigaste av allt blir att skapa en långsiktig förvaltningsorganisation med resurser att ta över och sköta det som skapas under projektets gång. Hur den organisationen skall se ut har vi inte svar på idag, men deltagarna tar med sig frågan för mogan.

Nästa styrgruppsmöte planeras till 21 april.

redaktörn