Nyrenoverade bryggor

Skrivet 2021-03-26

Gävle kommun har renoverat ett knippe bryggsektioner under vintern. Fyra av dem ska till Gållsgrund och två ska tillbaka till Vitgrund för att komplettera den nya som de lade dit förra året.

Nu väntar de bara på att göra klart det sista på arbetsflotten och sen sjösätta den. Arbetsflotten är ny sen förra året och det har genomförts några modifieringar under vintern.

 

/Jonas
Styrelsen 2021

Skrivet 2021-03-13

I februari höll vi det konstituerande mötet inför verksamhetsåret 2021 och styrelsen består i nuläget av:

Tommy Sandin - ordförande

Harriet Gelin -  kassör

Jonas Liljeberg - sekreterare

Lars-Ove Molin - ledamot

Svenne Forsberg - ledamot

Suppleant är Alf Scherp
God jul alla båtvänner

Skrivet 2020-12-10
INGET MEDLEMSMÖTE I MARS

Skrivet 2020-03-16

Med anledning av coronaviruset har styrelsen valt att inte genomföra något fysiskt månadsmöte i mars. Vi återkommer med information när situationen har klarnat.
Rapport

Skrivet 2020-03-01

 

Helgen 22-23 februari begav jag och Alf oss norrut - över Högakusten bron - för att träffa andra representanter från de nordligaste båtförbunden.

Båtförbunden från Roslagen upp till Bottenviken, inklusive Dalarna och Jämtland, brukar årligen samlas för att utbyta information samt erfarenheter och prata ihop oss inför Båtriksdagen. I år höll vi till på Björkuddens Hotell & Restaurang, ett litet familjärt hotell, vackert beläget precis nedanför fästet av Högakusten bron.

 

En hel del läsning om det:

  jonas            

Läs mer...

 

 

 

Det blev många intressanta diskussioner och samtal, där du kan ta del av några här nedan:

 

Traditionerna i båtklubben. 

Världen och samhället förändrar sig och båtklubbarna måste nog vara beredda att utveckla och förändra sin verksamhet. Vi går mot snabba ”dagbåtar” som tar oss ut till kobbar och skär för sol och bad och tillbaka hem till nyheterna på TV. I vilken omfattning kommer ”bobåtar” att finnas i båtlivet framöver? Delningsekonomin kanske tar över med ”båtpooler” som kan bli det nya sättet att ha båt.

Eldrivna båtar börjar komma. Hur ska de laddas? Räcker den ström klubben har när elbåtarna ökar? Båtägarnas elbilar måste laddas när de står på hamnplanen och ägarna är ute på sjön. Hur gör vi med laddstolpar i hamnen/parkeringen? Många frågor som söker svar och gör att våra medlemmar kommer att öka kraven. Vad kommer att ske framöver med miljökraven mm? 

Information, kommunikation, delaktighet! 

Utan information sker ingen kommunikation och därmed ingen delaktighet. SBU skickar ut information, båtförbunden skickar ut information, styrelsen i klubben ger ut information. Vart tar den vägen? Hur når vi alla medlemmar? Det borde vara viktiga frågor i alla instanser. 

Det är en pedagogisk utmaning att berätta vad SBU gör för den enskilda medlemmen, 900 båtklubbar med minst 5 i styrelsen, hur många av dem vet vad SBU gör?

Folk känner till Tidningen Båtliv och om de får rabatter.

Det diskuterades om hur vi får ut info, för och nackdelar med olika forum.

Örjan, ordförande i Bottenvikens BF, berättar om förslaget om infoappen som skulle kunna bli ett länk- och infoverktyg, där man ska kunna hitta all info som behövs för båtmänniskor. Små nyheter/notiser kan skickas via app:en. En idé är att vi, norrlandsförbunden, testar app:en under en tid och utvecklar, ändrar samt förbättrar.

Kanske kan man inte hitta enbart ett forum för att nå ut till så många som möjligt. Det behövs; Nyhetsbrev genom BAS, hemsida, Facebook, appen och kanske Instagram - för att nå ut.

 

 

Demokratifrågan inom SBU kom även den på tal

En motion har tidigare tagits upp för att se över demokrati/odemokrati i SBU. Önskemål om att ändra stadgarna finns, dock är de svåra att ändra. Det behövs 2/3 beslut och 2 på varandra Båtriksdagar. Röstetal och kvalificerad röstmajoritet finns det kritik mot, då de två förbund som har flest medlemmar ( Saltsjön Mälarens BF och Västkustens BF ) tillsammans kan bilda majoritet.

Hans-Jörgen Alsing informerar om Miljökommitténs arbete:

-Vätgasbilar börjar nu komma och inom 10 år finns det nog lösningar även för båtar.

-En undersökning från Göteborgs universitet visar att 2-takts utombordare som körs på Alkylatbränsle är mer miljövänliga än 4-takts utombordare, men då alkylatbränsle är väldigt dyrt är det svårt att vara miljövänlig. Subventionerade priser efterfrågas.

Beträffande dieseldrivna båtar bör de köras på HVO som har något högre energiinnehåll

än den vanliga dieseln, men varför är den dyrare? Viktig fråga att driva. Miljökommittén kommer att begära kvotering för båtlivet av HVO eftersom den inte kommer att räcka åt alla. 

-Förorenad mark kan bli ett stort problem för båtklubbarna.

Länsstyrelserna har kontroll och tillsynsansvar ute på klubbarnas mark.

Kommunerna är ålagda att granska klubbarna för miljöfarlig verksamhet så kommunerna kommer besöka klubbarna. Egenkontroll av hamnar, som finns på SBU:s hemsida är ett ypperligt instrument för att slippa onödiga påpekanden från miljöinspektörerna. Har man gjort den läxan så klarar man sig i regel bra. Se mer på Batmiljo.se

-Miljökommittén jobbar hårt med att skriva ett sakligt remissvar på den 150 sidor långa rapporten Fritidsbåtars påverkan på grunda kustekosystem i Sverige. Väldigt mycket som inte är relevant och sakligt.

Hans Öhlund informerar om Sjösäkerhetskommitténs arbete

De tre viktiga punkterna:

• Säker hamn 

• Kontroll av båten

• Kontroll av flytväst och sätt på den rätt! Reflexer! Använd grenbandet.

Kolla försäkringarna kring hamnområdet. Uppfyller man inte grundkraven för säker hamn så kan man stå sig slätt om något händer.

 

Ha badstegen nedfälld när ni ligger i hamn. Största andelen av drunkningsolyckor är vid hamnar. 2018 drunknade 14 personer 2019 dryga 20 personer.
Första Föregående | Sidan 1 av 33 | Nästa Sista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33