Kul på vattnet i Norrsundet

Skrivet 2018-07-09

Lördagen den 7 juli genomförde Norrsundets Motorbåtsklubb den första "prova på dagen" för barn och ungdomar vid sin klubbstuga på Finnharen. Vädret var strålande med sol och vind för optimistseglarna och med en vattentemperatur som var tillräckligt hög rapporterar Janne Holm sammankallande i ungdomskommittén.

Vid starten klockan 10 hade många förväntansfulla barn och vuxna redan samlats och den första som gav sig ut för att prova på var en kille från Bergby som tillsammans med seglarinstruktören Christer gav sig ut i en optimistjolle, och snart var verksamheten i full gång.

Läs mer...

 

Instruktörerna Madde, Claes och Bosse hade fullt upp med att hjälpa ut alla på vattnet, och så fortsatte det hela dagen. Många föräldrar passade även på att prova kajakpaddling medan andra testade kanadensare med sina barn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På Under eftermiddagen var det mest supparna som användes vilket säkerligen bidrog till mängden badtillfällen i sommarvärmen.

Klubben bjöd på kaffe, varm korv, hamburgare samt saft, och bullar som som skänkts av Bergby Konditori.

Folk kom och gick under hela dagen och cirka 100 personer i olika åldrar passade på att ha "Kul på vattnet" meddelar Janne som riktar ett tack till alla som bidrog till en alltigenom lycka dag.

Lördagen den 21 juli bjuder NMK på "Kul på vattnet" igen, men då vid Totrabadet i Hamrånge.  Glad midsommar

Skrivet 2018-06-21
Momsfrågan för båtklubben

Skrivet 2018-06-18

Med anledning av en dom i Högsta förvaltningsrätten gällande momspåslag för enskilda båtklubbar, skickade Roslagens Båtförbund en skrivelsa till SBU:s juridiska kommitté för att få vägledning om hur domen ska tolkas av dem det berör.

Nedan finner du såväl RBF:s frågeställning som SBU-juristens svar.

Läs mer...

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hej

Jag har läst Högsta förvaltningsdomstolens dom i momsfrågan och vi har två frågor:

  • Gäller moms bara vid arrenden från kommunen? Vad gäller vid arrende från privatpersoner eller företag eller om klubben själv äger marken?
  • Om klubben inte hyr ut några platser utan bara upplåter bryggplatser, uppläggningsplatser och bilparkering mm till sina egna medlemmar och inte har någon intäkt utöver detta och medlemsavgifter, kan man då i stället för olika avgifter dela in medlemmarna i nivåer beroende på vad medlemmen utnyttjar, exempelvis nivå 1 = endast medlem, nivå 2 medlem + bryggplats, nivå 3 medlem + bryggplats och uppläggningsplats, nivå 4 medlem + bryggplats + uppläggningsplats + upptagning och sjösättning etc?

Trevlig helg

/Göran Persson

 
 

Hej

Domen, som i sig inte vunnit laga kraft per dags dato, innebär att upplåtelse av mark (vilket får förmodas inkludera även vattenområden) genom avtal om arrende där upplåtelsen till sitt syfte är att uppställa, förvara eller förtöja båtar undantas från undantaget i ML (momslag) om skattefrihet för upplåtelser av arrenden. Regeln gäller oavsett om markägaren är en kommun eller privat. Om klubben äger marken utgår naturligtvis inte något arrende.
 
Det är viktigt att göra en distinktion mellan upplåtelse av arrende och momspliktig (närings)verksamhet. Domen omfattar endast upplåtelse av arrende.
 
Av Er punkt 2 får jag först konstatera, vilket är givet och självklart för en allmännyttig ideell förening, att klubben alltid och endast upplåter bryggplatser m m till sina medlemmar. Upplåtelse till annan än medlem kan utgöra hyra och eventuellt omfattas av momspliktig näringsverksamhet. 
 
Föreningens avgifter beslutas ofta på ett årsmöte. Hur en fördelning sker kan variera men en rekommendation är att alltid beteckna avgifter som medlemsavgifter. Avgifter behöver inte vara synbara för andra än medlemmarna. Det finns en regel om likabehandling som innebär att en medlem i föreningen inte får erhålla en otillbörlig fördel i förhållande till annan medlem. Således ska/kan inte frihet från medlemsavgift tillerkännas medlem, om det inte framgår av stadgar vilket ofta är förekommande för hedersmedlem. Att alla medlemmar, oavsett antal och mängd av upplåtelser, skulle betala samma avgift är även detta osannolikt. Min uppfattning är att det ska finnas begränsat med avgifter som motsvarar en faktisk och utomstående prestation (t ex lyft av båt från extern entreprenör).
 
Hoppas att ovan svar medför klarhet i ställda frågor.
 
Med bästa hälsningar och en trevlig helg.
 

Med vänlig hälsning
 
Kristian Ehrling
Advokat


Norrsundets Motorbåtsklubb satsar på återväxten

Skrivet 2018-06-15

 

 

Genom att ge fler unga möjlighet att uppleva det positiva sjölivet på vattnen i Hamrånge med omnejd har båtklubben startat ett ungdoms-projekt "KUL PÅ SJÖN".

Med projektat vill klubben ge ungdomar möjlighet att upptäcka så roligt man kan ha med olika flytetyg, öka på  kunnandet, få vattenvana och på sikt bidra till ökad sjösäkerhet.

Det är inget krav att man är bosatt i Hamrånge för att få vara med, men den huvudsakliga målgruppen för projektet är lokalbefolkningen i Hamrångebygden, och då med fokus på ungdomar.

Man ser gärna att föräldrar och andra med intresse för friluftsliv deltar för att kunna skapa kontakter över generationsgränserna.

 

 

Vi välkomnar också andra aktörer på orten som tillsammans med NMK kan dra nytta av utrustningen i sin verksamhet - ex. skolan, fritidsgården och idrotts-föreningar meddelar men från klubbstyrelsen.

Norrsundets Motorbåtsklubb har genom bidrag från Gävle kommuns ytterområdes-satsning, Kultur och Fritid och Länsstyrelsen Gävleborg fått möjlighet att köpa in ett antal flytvästar, kajaker, kanoter, SUPar (Paddelbrädor) och två små segeljollar för olika vattenaktiviteter.

Lördagen den 7 juli blir det "KUL PÅ SJÖN" vid NMK:s klubbstuga på ön Finnharen kl. 10.00 - 16.00

Lördagen den 21 juli samma tid är det dags igen, men då vid Totrabadet.

För mer information kontakta klubbens ungdomskommitté på tel: 070-8465120 alternativt via mail till: info@nmk-boat.se

Ett lovvärt initiativ helt i linje med vad Gästriklands Båtförbund menar med en framsynt båtlivsutveckling.

redaktörn
Taklagsfest

Skrivet 2018-06-05

Första helgen i juni samlades ett antal båtlivsmänniskor från Hille- och Trödje båtklubbar på Gållsgrund för att jobba med vindskyddet.  

Läs mer...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det var varmt, det var svettigt och mycket mygg men endast 15 grader i vattnet.

Många villiga händer kan tillsammans åstadkomma underverk.

Det rapporteras även att golvplankor, sittbrädor och vissa virkesdetaljer är tillsågade av Artur Olsson från Trödje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taklagskransen är på plats och bärigheten testad.

redaktörn

 

 

 Första Föregående | Sidan 11 av 33 | Nästa Sista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33