Mötet i onsdags

Skrivet 2017-05-18

I onsdags genomförde vi maj månads medlemsmöte och anslutningen från klubbarna blev över förväntan.

Läs mer...

Inte nog med att många tagit sig miltals till Gävle för att kunna delta under mötet, frågor och idéer stod som spön i backen hela kvällen, och den ackumulerade arbetslusten som byggts upp under vintern bara väntar på att få utlopp, så nu är vi gång igen.

Det är under såna här möten man känner att det är meningsfullt att jobba idéelt.

redaktörnGästrikekusten

Skrivet 2017-04-01

Sedan 2017 pågår ett nära samarbete mellan Gästriklands Båtförbund och Gävle kommun då det gäller ökad tillgänglighet, säkrare vattenvägar och inte minst attraktivare övernattningshamnar för såväl lokalbefolkning som för gästande båtturister.

Idag har kusttvecklingsarbetet svällt ut till att innefatta även våra grannförbund i norr och söder, samt kustkommunerna från Roslagen till Nordanstig och inte enbart gällande farleder och natthamnar, utan även besöksnäringen i kustregionerna.

Läs mer...

Visserligen bjuder inte Gästrikekusten på skärdgård av samma typ som Roslagen och Stockholm, här ligger öarna utspridda längs hela Gävlebukten. Men vem har sagt att en kuststräcka ska bestå av ett gytter av öar?

Vår del av kusten skiljer sig från många andra på grund av de stora öppna vattenvidderna ofta med en obruten horisont, vilket av många gästande skeppare upplevs som annorlunda och spännande utan att för den skull lida brist på smultronställen och jungfruliga platser att besöka.

Det här är också kommentarer vi ofta får höra från en ökande turistflotta från andra delar av Sverige och våra grannländer, så ta steget och segla vidare norr om Öregrund i sommar.

redaktörnKustutvecklingen fortsätter

Skrivet 2017-03-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idag träffades representanter för kustkommunerna från Roslagen i söder till Nordanstig i norr, samt Roslagens- Gästriklands och Hälsinglands Båtförbund i Gävle stadshus.

Agendan för dagen var att diskutera och planera det fortsatta arbetet med en sammanhängande farled, med vidhängande avstickare till hamnar och olika intressanta turist- och besöksmål längs hela kuststräckan.

Eftersom såväl kommuner som båtförbund enbart ser fördelar med projektet så kommer det att läggas ned en hel del arbete redan i vår för genomförandet. Mer information kommer att lämnas här på hemsidan vart efter som projektet framskrider.  

redaktörn
Nytt från kustutvecklingsprojektet

Skrivet 2017-01-25

 

 

 

 

 

I dag den 25 februari var det åter dags för ett möte med utvecklingsgruppen.

Ett tjugotal deltagare från Länsstyrelsen Gävleborg, kust- kommuner och båtförbunden från Roslagen, Gästrikland och Hälsingland träffades i Gävle för en genomgång av det material som förbunden tagit fram sedan det senaste mötet i Söderhamn i september.

Läs mer...

Huvudsyftet med dagens möte var att presentera en sammanhängande båtled "Båt 4:an" från Roslagen, längs kusten i Gävlebukten mot Söderhamn och vidare norrut till Hudiksvall och Nordanstig och med vidhängande nya och gamla leder som avstickare från huvudleden till intressanta besöksmål och hamnar efter respektive kuststräcka.

Entusiasmen och uppslagen för hur vi går vidare stod som spön i backen under mötet, så nu är vi på gång igen. 

Mer information om projektet kommer här och/eller på facebooksidan efter hand.

redaktörnGästriklands Båtförbund på facebook

Skrivet 2016-12-29

Då är det bara ett par dagar kvar på det gamla året. Vad 2017 kommer att föra med sig är i mångt och mycket höljt i dunkel, men inom GBF kommer båtlivsutvecklingen att stå i centrum och tuffa på precis som vanligt och där är planeringen i full gång.

En nyhet är att vi på förslag från våra medlemmar har lagt upp en facebooksida där vi hoppas på en livlig aktivitet där många delar med sig av sitt eget och klubbarnas båtliv, tipsar om besöksvärda hamnar, om den egna klubbens verksamhet och aktiviteter eller annat som ni tror kan vara av intresse för övriga båtvänner. 

Man behöver inte vara GBF-ansluten för att besöka, göra inlägg, kommentera och gilla sidan. Alla bidrag är välkomna.

Om du klickar facebookloggan till höger så kommer du direkt till förbundets facebooksida.

Välkommen!
Första Föregående | Sidan 19 av 33 | Nästa Sista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33