Snart ligger all båtar i sjön igen

Skrivet 2016-05-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett Tips! Kolla på Båtmiljö.se om du inte redan har gjort det. Där finns det många enkla och kloka råd om vad vi kan göra för att värna om vår marina miljö.
Gårdskärsprojektet igång efter vintervilan

Skrivet 2016-04-14

Lördagen den 9 april återupptogs arbetet med att färdigställa vår nya besökshamn vid inloppet till Gårdskärs fiskehamn.

Läs mer...

Åtta morgonpigga medlemmar ur Skutskärs BK gav sig av från en isfri hamn med virke och verktyg för en heldags båtlivsfrämjande arbete.

Jim Sjöström passade på att ta några bilder under dagen.Båtriksdagen 2016

Skrivet 2016-04-11

 

 

 

 

 

Årets Båtriksdag genomfördes ombord på M/S Romantika mellan Stockholm och Tallin.

 
 
Från GBF deltog Tommy Sandin och undertecknad.
 

Två dagar fyllda av utskottsdebatter, förhandlingar, val och beslut gör att SBU nu står rustat att möta ännu ett båtlivsfrämjande arbetsår.

Läs mer...

En viktig sammankomst där båtlivsrepresentanter från hela Sverige kunde träffas för att diskutera hur vi vill att båtsverige skall se ut i framtiden. 

 

 

Mail och andra kommunikationsformer all ära, men det är under våra Båtriksdagar och unionsrådsmöten då alla möts som problem blir lösta och nya ideer kan diskuteras.

Det är mycket som ska hinnas med under en relativt kort tid, men i samband med lördagens lunch fick vi ändå möjlighet att bekanta oss med delar av Tallin och stadens historia.

Ännu en välorganiserad Båtriksdag i positiv anda, på ett leende hav. Mer information ges vid vårt medlemsmöte den 20 april.

redaktörnSå kan det också gå till

Skrivet 2016-01-13

År 2005 började Gävle kommun avveckla sin verksamhet vid Alderholmen i samband med de nybyggnationer som planerades invid Gavleån, bland annat skulle kranen i den inre hamnen skrotas. När detta blev känt för Håkan Sjöberg som är medlem i Hille Båtklubb, tog han kontakt med Bernt Boström som var ägare av kranen.

Läs mer...

1 juni samma år fick Håkan klartecken om att få överta kranen mot att klubben själva demonterade och fraktade den till båthamnen i Hillevik. Även järnbalken som förankrade kranen ingick i överenskommelsen. Tyvärr saknades en grov vantskruv med ratt med vilken man tidigare kunnat regler kranans lutning. 

För säkerhets skull kontaktades en byggnadsingenjör för att förvissa sig om att kranen skulle klara de tyngde det skulle bli fråga om i hamnen och eftersom fastigheten där monteringen planerades var klassad som varvsområde behövde man heller inget byggnadstillstånd så nu var det fritt fram att gå vidare med projektet.

I det läget bildade klubben en mastkransgrupp med Håkan som ledare och med uppdrag att ta fram ett förslag till årsmötet om att kunna arbeta vidare med mastkransprojektet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett omfattande underhållsarbete inleddes, rost skrapades det reparerades och målades, men som det ofta bli när något nytt skall till, så var inte alla odelat positiva till en mastkran i hamnen eftersom man ju klarat sig utan tidigare.

2010 fick klubben ett EU-projektet genom Kultur & Fritidsnämnden i Gävle kommun som såg mycket positivt på det som skedde i Hillevik samtidigt som kummunen själv börjat satsa allt mer på båtlivet i området. Man fick även hjälp med vissa arbeten och klubbstyrelsen kunde presentera det färdiga förslaget vid årsmötet 2011 då man fick klartecken från medlemmarna att jobba vidare. 

Nu började det hända saker. Rälerna, det vill säga länkarna mellan balk- och vantskruvsfundament levererades och svetsades in. En jättestor pinnbult, modell riggbult med diameter om 75 mm svarvade och sedan stod det inte på förrän allt var på plats.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idag pekar en väl fungerande mastkran mot himlen i Hilleviks småbåtshamn som ännu ett bevis på vad lokalt initiativ, uthållighet och ideellt arbete kan åstadkomma.

redaktörnBryggan vid Färsenön

Skrivet 2016-01-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att slippa vårisarnas demolering av bryggan vid Färsenön bogseras den numera till Korsika där den får ligga i väntan på att sjön ska skölja. Men även under vintern är det många, bland annat seglare från när och fjärran som har glädje av bryggan, även om man då bytt kölen mot medar..

Det är bra tycker vi och visar att Storsjön Gästriklands pärla lever året runt.

redakörn

Första Föregående | Sidan 22 av 33 | Nästa Sista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33