Konferensresa

Skrivet 2015-02-17

 

 

 

 

 

 

 

Den 11 april är det dags för förbundets konferensresa till Eckerö igen. Inbjudan har skickats till alla båtklubbar via mailen.

Om mailen av någon anledning inte kommit fram.. Hör av dig till mig, eller någon annan i styrelsen så skickar vi en ny.

redaktörn
Årsmötet för verksamhetsåret 2014 genomfört

Skrivet 2015-02-12

 

GBF-skutan seglar vidare på samma kurs och med samma besättning.

 

 

 

 

Man kan väl tycka att uppslutningen till årsmötet var lite mager i år.. Men vi får väl se det som att medlemmarna är nöjda med det vi har åstadkommit under året och att man inte önskar någon förändring.
Möte förstudieprojekt Regionalt skärgårdssamarbete

Skrivet 2015-02-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halvdagen inleddes med att samtliga deltagare presenterade sig och berättade vilken organisation och/ eller intressegrupp man representerade. En kort bakgrundsbeskrivning till projektet var nästa punkt, med anledning av att flera deltagare var med för första gången.

Läs mer...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Därefter beslutades att den formella projektorganisationen ska bestå av styrgrupp/projektgrupp och en referensgrupp. Det gjordes även en system- och intresseanalys som kommer att ingå i projektdirektivet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mötet enades om att ett styrgruppsmöte ska hållas i mitten av februari för att bland annat besluta hur upphandlingen av en projektledare ska behandlas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Några spontana intryck efter dagens övningar kan sammanfattas som följer:

Processen ser bra ut - Alla drar åt samma håll - Förankrings- och informationsbehovet är stort och viktigt - Häftigt med 8 kommuner, länstyrelser + övriga intressenter i samma projekt - Alla är positiva och tror på det här.

redaktörnEfterlyses!

Skrivet 2014-11-27

Du eller ni som har båt efter ostkusten och har provat alternativ till bottenmålning, kanske rent av hittat en metod som kan fungera.

Kontakta då Helena Nilsson helena@batunionen.com och berätta om era erfarenheter. Helena leder det nya informationsprojektet Ren båtbotten utan gift och törstar efter nya idéer och metoder så att vi även i framtiden ska kunna segla i ett levande hav.

Det nya projektet är ett samarbete mellan Svenska Båtunionen, Skärgårdsstiftelsen, Sportfiskarna och Naturskyddsföreningen för att hitta vettiga alternativa lösningar.
SAMVERKANSMÖTE OM BÅTLIVSFRÅGOR

Skrivet 2014-11-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till tisdagens möte hade Pär Granström från Kultur och fritid i Gävle bjudit in ett stort antal intresserade för en samverkansträff kring båtlivsfrågor.

Läs mer...

Trettiosju personer hörsammade inbjudan och mötte upp i Stora Rettigska rummet i bibliotekshuset i Gävle. Mötets syfte var att diskutera hur vi gemensamt går vidare för att utveckla båtlivet i kommunen och i regionen.

Det som avhandlades under kvällen var i första hand farleder och hamnanläggningar. Besökarna fick även information om att problemen med låga vattennivåer i Storsjön under de senaste åren har sin grund i en mindre genomtänkt vattendom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jim Sjöström från Skutskärs Båtklubb informerade om att klubben nu har fått alla tillstånd som krävs för att anlägga en besökshamn vid inloppet till Gårdskärs fiskehamn. Jim visade även bilder från området. Gårdskärsprojektet kommer att genomföras i samarbete med Gästriklands Båtförbund där Skutskärs BK tar på sig tillsynsansvaret.. Bra jobbat!

Pär Granström berättade om andra båtlivsfrämjande projekt, om samarbetet med Båtförbundet och vilka som planeras. Tommy Sandin informerade om Båtförbundets eget arbete och hur långt det Regionala Skärgårdssamarbetet med övriga förbund, kommuner och andra intressenter har avancerat.

Tommy uppmande samtidigt båtklubbarna att i större utsträckning skicka sina representanter till våra förbundsmöten och att komma med förslag och egna idéer om vad som borde göras. Idéer finns ju, men väntar man på att andra ska göra det så blir det aldrig gjort.

Kvällen inleddes med en workshop om en eventuell ny gästhamn i Gävle där alla deltagare fick möjlighet att tycka till om vad som skall/bör finnas i en nyetablerad gästhamn och var en sådan anläggning borde placeras.

Idag händer det mycket i farvattnen runt Gävle med omnejd. 

redaktörnFörsta Föregående | Sidan 27 av 33 | Nästa Sista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33