VARNING FÖR TJUVAR!

Skrivet 2014-11-13

 

Tisdagen den 11 november stals en båt i Norrsundets småbåtshamn. Båten återfanns i en intilliggande vik men då saknades motor, en nästan ny 50 hästars utombordare.

Det finns alltså all anledning att vara vaksam och att hålla ögonen öppna då man ser okända människor som rör sig i närheten av båthamnar och uppläggningsplatser.

TJUVAR ÄR ETT STRÄVSAMT SKRÅ OCH DOM GÖR INGET VINTERUPPEHÅLL. 
Rapport om riktlinjer för båtbottentvättar

Skrivet 2014-10-24

Havs och vattenmyndigheten fick 2011 ett regeringsuppdrag tillsammans med Naturvårdsverket och Transportstyrelsen att kartlägga och utreda miljöpåverkan av båtbottentvättning för att ta fram riktlinjer och riktvärden för att minimera miljöpåverkan.

 

På Havs och vattenmyndighetens hemsida står förjande att läsa vad gäller båtbottentvättning.

Läs mer...

Under 2014 gör vi en revidering av riktlinjerna för att förstärka och förtydliga vissa delar som uppfattas som otydliga. 

Revideringen innebär inga principiella förändringar av våra rekommendationer. Riktvärden baseras på vad bästa tillgängliga teknik i nuläget kan klara av att rena och ska inte tolkas som biologiskt acceptabelt värde. Riktlinjer såväl som riktvärden kan komma att omprövas och förändras när teknikutvecklingen visat att det är möjligt med effektivare rening.

Detta innebär att så länge myndigheten inte utfärdar nya rekommendationer så är det de tidigare rekommendationerna som gäller.

redaktörnPutte finns inte med oss längre..

Skrivet 2014-07-08

 

Carl-Gösta "Putte" Hedberg har efter en lång tids sjukdom lämnat oss. Men vi kommer att minnas honom som den som alltid ställde upp och jobbade aktivt för GBF när något behövde göras. Putte var även en av förbundets båtbesiktare under många år.

Intresset för båtar och båtliv upptog en stor del av Puttes tid både yrkesmässigt och privat och det är med sorg och saknad GBF-styrelsen tvingas inse att Putte inte finns med oss längre..

Som ett tecken på vår uppskattning och för vad Putte kom att betyda för oss, överlämnar Gästriklands Båtförbund en penninggåva till Sjöräddningssällskapet i Carl-Gösta "Putte" Hedbergs namn. 

Styrelsen
Varning för Båtmotortjuvar!

Skrivet 2014-06-12

Ett lika säkert vår- och försommartecken som flyttfåglarnas ankomst är ligorna av båttjuvar som med stor punktliget besöker våra kuster.

Läs mer...

Rolf Sundqvist vid polisen låter meddela att ett vanligt tillvägagångssätt vid motorstölder är att att man stjäl en eller flera moterer. Gömmer dem på ett ställe i närheten av brottsplatsen för att senare, när uppståndelsen har lagt sig komma tillbaka och hämta bytet. Därefter beger man sig snabbt till det land man kommer ifrån. 

Polisen varnar för den här typen av stölder och vädjar till oss att vara uppmärksamma på den här verksamheten. Man vädjar också om att den som eventuellt blir vittne till en stöld eller har andra uppgifter som kan vara intressanta för utredningen antecknar dessa t.ex. registereringsnummer, släpvagn, modell, färg osv. och lämnar uppgifterna så fort som möjligt till polisen som då kan larma gränskontroller mm.

Larma direkt vid en pågående stöld, eller om du har uppgifter om fordon med stöldgods - ring 112 och begär polisen.. Övriga tips hänvisas till 114114, knappval 2.  

redaktörnKLUBBSAMVERKAN

Skrivet 2014-06-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som alla båtklubbar vill även Trödje- och Hille BK vara med och dra sitt strå till stacken för en bättre marin miljö. Men i stället för att släpa med varsitt strå så beslutade man att hjälpas åt.

Läs mer...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som goda grannar diskuterade man sig fram till en gemensam lösning där man kunde delar på hela paketet.

Eftersom farleden från Hille BK:s hamn mynnar ut i Trödjefjärden ca. en distansminut utanför Trödjehamnen enades man om att placera suganläggningen i anslutning till Trödjes handikapanpassade flytbrygga, vars ena sida då skulle kunna användas som förtöjningsplats i samband med att sugtömningen genomförs. 

För Hille BK:s medlemmar skulle det vid behov betyda en liten sväng in till grannen för tanktömning på hemvägen.

Nu är anläggningen på plats och enligt rykten är det nästan kö bland båtfolket för att få vara med vid nedgrävning av slang och elkablar i slutet på veckan.

Visst.. en sån här lösning är bara möjlig för båtklubbar som ligger relativt nära varandra, men det är ändå ett lysande exempel på hur man genom samverkan kan lösa ett aktuellt problem som gagnar alla.

redaktörnFörsta Föregående | Sidan 28 av 33 | Nästa Sista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33