Rapport från ordföranden

Skrivet 2014-06-01

 

Här kommer information om det pågående projektet Regionalt Skärgårdssamarbete

Läs mer...

 

Som tidigare meddelats har jag och Pär Granström från Gävle kommun haft ett möte med Region Gävleborgs län. 

Jag själv, Lena Wänkö från Tierps kommun och Göran Persson ordföranden i Roslagens Båtförbund hade under den senaste veckan ett möte med Toni Jonsson och Cecilia Österlind från Region Uppsala län. Mötet ledde till att vi enades om att gå vidare med ansökan om medel till en förstudie.

Trots att Region Uppsalas budget endast är 8 miljoner per år mot Region Gävleborgs 70 miljoner, så var man villig att gå in med 25,000 kronor till förstudien, om de övriga intressenterna går in med sin del av de medel som krävs.

Norrtälje kommun är i dagsläget inte intresserade av att medverka. Däremot säger sig Sandvikens kommun vara intresserade. För Norrtäljes del är det ändå möjligt att gå med i ett senare skede om man skulle ändra sig. Vi kommer även att kontakta båt- och turistön Åland för en eventuell medverkan i projektet.

Dagsläget 

Gävle kommun (Kultur och fritid) tar på sig rollen som projektägare för förstudien. Regionerna kräver att någon tar på sig ägarskapet.

Gävle kommun går in med 15,000 kronor och eget arbete motsvarande samma summa. Region Gävleborg har reseverat 250,000 kronor, pengar som vid behov kan sökas till förstudien.

Region Uppsala har reserverat 25,000 kronor för samma syfte.

Följande skall ske till mitten av augusti 

Respektive kommunrepresentant skall säkra upp 15,000 kronor och eget arbete motsvarande samma summa senast midsommar för att kunna vara medsökare.

Arbetsgruppen, Tommy Sandin, Pär Granström, Lena Wänkö och Peter Jansson sammanställer ansökningsunderlaget till mitten av augusti.

Detta dokument kommer att skickas runt till alla intressenter och dess representanter för genomläsning och påskrift.

När allt detta är gjort kommer Regionerna att fatta beslut om tilldelade resurser vid ett möte den 9 september. Vi håller tummarna för att allt går som vi hoppas.

 

Trevlig Båtsommar önskar

   Tommy Sandin GBF Ha inte för bråttom till sjösättningen!

Skrivet 2014-05-27

Ta god tid på dig, sommaren är inte här än.

Anpassa farten och se till att båten är ordentligt surrad på trailern innan du ger dig ut på vägarna.

Annars kan det gå som det gjorde för den som jäktade genom rondellen söder om Björklinge måndag förmiddag.
Konferensresan

Skrivet 2014-05-26

 

Resan med MS Eckerö till Åland blev en perfekt inledning på båtsommaren med trevligt ressällskap och ett väder som inte har kunnat vara bättre.

Tommy Sandin informerade om vad som har hänt och vad som kommer att hända på båtfronten. 

 

 

En del nya tankar och aktuella problem fördes fram från deltagarna, så även om vi i GBF-styrelsen tar sommarlov från och med nu, så kommer ändå en viss verksamhet att pågå, och hemsidan tar ju som bekant aldrig semester.

redaktörn
Gållsgrund

Skrivet 2014-05-18

Söndagen den 18 maj ägnade Tommy Sandin, Tommy Eriksson, Leif Gelin och undertecknad åt kättingbyten, flyttning av förankningsstenar och reparation av bryggan.

Även akterbojarna kontrollerades, komplettarades och utrustades med nya kättingar innan dom flyttades på plats.

Nu är en av GBF:s och Gävle kommuns finaste och mest välbesökta hamnar redo för sommarens alla strandhugg igen. 

Välkomna!

redaktörn
Vitgrund är återställt

Skrivet 2014-05-17

 

Lördagen den 17/5 tillbringade Tommy Sandin, Tommy Eriksson och undertecknad på Vitgrund, så nu är brygga och bojar åter på plats efter vinterns framfart.  

Redan innan arbetet var färdigt anlände de första båtburna besökarna.

redaktörn
Första Föregående | Sidan 29 av 33 | Nästa Sista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33