Bråda dagar i Skutskärs BK

Skrivet 2014-05-03

Alla gamla småbryggor ska bytas mot ny strandskoning, nya bommar och ett längsgående bryggdäck.

Men allt låter sig inte göras i en handvändning, varken av ekonomiska eller praktiska skäl. Därför sker arbetet etappvis och i år var det en bit av den södra hamndelen som stod på tur.

En vecka kvar till sjösättningen, men tack vare god planering och kunniga medlemmar kommer allt att vara klart när båtarna ska i sjön.
Återställning av Vitgrund

Skrivet 2014-04-27

 

 

 

 

Den gångna vintern har farit hårt fram med bryggorna på Vitgrund, vilket gjorde att vi på grund av materialbrist inte lyckades färdigställa allt under lördagens övningar.  

Läs mer...

 

 

 

Det som återstår är att lägga ut ytterligare två förtöjningsbojar, förstärka och justera in bryggans läge samt förankra landgångens landfäste, men det kommer att göras så fort tid och väder tillåter ännu en utfärd.

 

 

 Konferensresa lördagen den 24 maj

Skrivet 2014-04-16

 

Även i år anordnar GBF en informations- och konferensresa ombord på M/S Eckerö 

Läs mer...

 

Förbundet bjuder 2 personer från varje båtklubb på resa, mat, kaffe och alkoholfri dryck. Önskar fler personer från klubbarna delta så är även dessa välkomna,  men då måste de själva eller respektive klubb stå för den utgiften.

Senaste anmälningsdag är fredagen den 9 maj. 

Anmälan via mail till förbundets kassör harriet.gelin@live.seAktuell information om Hav och Vattenmyndighetens riktlinjer

Skrivet 2014-04-13

I den bilaga vi fått från SBU:s miljökommitté och som vi skickat ut till båtklubbarna kan ni ta del av hur Sjösportens Samarbetsdelegation (SSD), det vill säga Svenska Båtunionen (SBU), Svenska Kryssarklubben (SXK) och Svenska seglarförbundet (SSF) har hanterat frågan om revidering av av de riktlinjer som Hav och Vattenmyndigheten (HaV) gav ut 2011.

 

I de fall någon klubb får krav från sin kommun gällande spolplattor och deras utformning rekommenderar vi att ni informerar kommunens handläggare om att HaV avser att göra en revidering av riktlinjerna utifrån de uppgifter som framkommit om dagens teknikska reningsmöjligheter.. Viktigt att påpeka i sammanhanget är att vad det handlar om är riktlinjer och inte försskrifter. 

Vid förfrågningar ta kontakt med förbundets miljöombud.

redaktörn
Den man älskar agar man

Skrivet 2014-04-11

I den föregående artikeln uttryckte vi en hel del verbal aga, ris och synpunkter om årets Båtriksdag. Det innebär naturligtvis inte att vi sågar vare sig båtriksdagarna som företeelse eller SBU som organisation.. Tvärt om, därför vill vi även dela ut en del rosor.

Läs mer...

Under båtriksdagarna får man som deltagare möjlighet att träffa gamla och nya båtvänner, trevliga, kunniga och engagerade människor som brinner för det man håller på med.

Det är även under båtriksdagarna man kan knyta nya kontakter, diskutera, testa egna tankar och byta erfarenheter. Det var exempelvis under båtriksdagen 2013 som det regionala skärgårdssamarbetet mellan GBF, Hälsinglands och Roslagens båtförbund etablerades.

Att SBU är viktigt att slå vakt om som organisation och som motvikt till alla andra samhälleliga krafter, som inte direkt går i samklang med båtfolkets önskningar och behov är ju solklart. Det var ju därför vi kämpade för organisationens överlevnad för ett par år sedan.

I dag finns det en mängd förmåner för båtklubbar och enskilda medlemmar, förmåner som man kanske inte tänker på till vardags, men som inte går att få på annat sätt än att tillhöra familjen SBU.

Därför kommer vi - inom kort - att presentera en sammanställning av vad det faktiskt är man får för sin medlemsavgift och sitt medlemsskap. 

redaktörnFörsta Föregående | Sidan 30 av 33 | Nästa Sista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33