BÅTRIKSDAGEN 2014

Skrivet 2014-04-09

 

En tillställning som slutade lika sorgligt som den inleddes.

Båtriksdagen som är SBU:s årsmöte inleddes redan på fredagskvällen den 4 april på Stora Hotellet i Jönköping.

Enligt programmet skulle vi som rest dit i egenskap av förbundsdelegater  få information och en avrapportering från den grupp som Unionsrådet 2013 utsett att jobba med förbättring av den interna kommunikationen inom SBU. 

Läs mer...

Någon sådan respons gavs inte, det serverades fler frågeställningar till oss delegater än svar på hur man har tänkt bemöta de önskemål från båtklubbarna som framkom i studien för att utveckla SBU. Vad anledningen till detta är kan endast arbetsgruppen och unionsstyrelsen svara på, men det känns tungt att inte båtklubbarnas uttalade önskan vägde tyngre.

Det vi upplever nu är att Unionsstyrelsen (US) inte tagit till sig budskapet som förmedlades vad gäller bristen på kommunikation inom organisationen i den av 2013 års Båtriksdag beslutade medlemsundersökning som förbunden i samarbete med sina båtklubbar genomförde under samma år med syfte att utveckla SBU. Vi kan bara hoppas att US och arbetsgruppen har för avsikt att leverera ett resultat framöver för att inte båtklubbarna skall behöva känna sig helt överkörda vilket skulle leda till ytterligare minskat förtroende.

En annan sak som inte heller var trevligt att uppleva under de här dagarna var det språkbruk som användes av vissa representanter för det bestående under debatten, då någon av delegaterna uttryckte andra tankar och åsikter. Ett språkbruk som mer för tanken till en kaserngård än till ett årsmöte för en riksorganisation. Det här beteendet är inget som leder till en levande och öppen organisation, snarare tvärtom. Surt sa räven!  

Även i år var det storstadsförbundens röstetal som avgjorde i besluten för inlämnade motioner och propositioner och det lär vi småförbund få finna oss i så länge vi stannar kvar inom SBU.

Det nya som vi kan rapportera är att medlemsavgiften kommer att öka med 22% till kommande år, 14 kr per medlem /år. Hälften av förbunden det vill säga de mindre, däribland GBF gjorde vad de kunde för att stoppa avgiftshöjningen i enlighet med det uppdrag vi fått från våra båtklubbar. Men tyvärr räckte vi inte till.

Om inledningen av Båtriksdagen inte riktigt motsvarade förväntningarna så blev avslutningen om möjligt än mer häpnadsväckande då SBU:s ordförande som slutanförande läxade upp en stor del av deltagarna för deras sätt att ställa krav. Han kunde inte förstå hur vi kunde rösta emot en höjning och samtidigt önska en utökad kommunikation inom unionen.

I vår, det vill säga GBF-styrelsens värd finns det inget beroendesamband, eller någon garanti för att mer pengar med automatik skulle leda till bättre kommunikation i en ideell organisation som den här. 

Under fredagen lyfte vi fram vikten av att ha rätt kompetens i alla led, samt att det i första hand beror på förbundens agerande och inte på unionsledningen om kommunikationen ska bli bättre som helhet och där kan vi inte se någon koppling till höjda avgifter. Vår uppfattning är helt klar, om  inte förbund och klubbar kan kommunisera så hjälper det föga med höjda avgifter.

Inom GBF står vi fast vid de saker ni i båtklubbarna tagit upp och gett oss i uppdrag att föra fram, exempelvis att vi först måste se att medlemsavgifterna verkligen går till kärnverksamheten och används till nytta för medlemmarna. Om så är fallet kan vi visst ställa oss bakom en större höjning under ett och samma år, men inte annars.

Vi förnekar heller inte att det fanns/finns visst fog för en liten höjning idag, vilket inte den lagda propositionen gav utrymme för. I nuläget kommer vi att få betala av på en skuld där det egna kapitalet sjunkit drastiskt på grund av att pengarna har slösats bort på namnbytesfrågor och sammanslagning med SSF etc. Frågan är om förvaltningen av våra gemensamma medel kommer att förbättras framöver?

Det var med tunga steg vi lämnade Stora Hotellet i Jönköping i söndags. Äras den som äras bör

Skrivet 2014-03-19


 

 

Ingemar Wahlman har tilldelats Svenska Båtunionen SBU:s förtjänsttecken i guld för sina insatser under tiden som ledamot i unionsstyrelsen.

Förutom arbetet i unionsstyrelsen där Ingemar var en av dem som utvecklade administrationsprogrammet BAS - och i samband med detta även reste runt i landet och utbildade båtklubbar och förbund i användandet - är han ordförande i Trödje BK och sammankallande i GBF:s valnämnd. 

Ingemar är också den som har byggt vår hemsida, så det är bara att gratulera till en välförtjänt utmärkelse.

 

Besök Båtmiljö

Skrivet 2014-03-17

 

Klicka på länkar ovan och besök Skärgårdsstiftelsens sidor om båtmiljö.

 

 

Där finns det mycket att ta del av inför sommaren. Bland annat en lista över latrintömningsstationerna i Sverige, var och när man kan vänta sig algblommning, havstulpaner, osv.  Rekommenderas!
Gemensamt upprop

Skrivet 2013-12-22

Den 26:e november inbjöd Kultur och fritid i Gävle tillsammans med Gästriklands Båtförbund alla båtklubbar och båtorganisationer i området till en informations och diskussionskväll där Per Granström från kommunen och Tommy Sandin från GBF berättade vad som gjorts under 2013 och vad vi planerar inför 2014. 

Ett drygt trettiotal representanter för båtlivet mötte upp för att få sina frågor besvarade, samtidigt som båtfolkets tankar och idéer inför framtiden diskuterades. Bland annat enades mötesdeltagarna om att sammanställa en gemensam begäran om en ordentlig gästhamn i Gävle, att skicka till Gävle kommun. Skrivelsen i fråga kan ses under  läs mer... 

Kvällens möte visade verkligen att sveriges största folkrörelse Båtlivet, är synnerligen livaktigt i våra trakter.

Läs mer...

Att: Gävle kommun - Kultur och fritid

Gästhamn i Gävle saknas

Under flera år har stora resurser inom Gävle kommun, Kultur och fritid lagts ned i ett Leaderprojekt för att göra vår Jungfrukust mera attraktiv. Mycket ideellt arbete bedrivs också av lokala båtklubbar och kustnära båtorganisationer inom Kustutvecklings- och Båtlivsprojekten.

Den 26 november hölls ett samverkansmöte, kallat Båtliv, med Gävle kommun och båtfolket för att presentera vad som gjorts i Leaderprojekten och för att planera vad som kan göras för att öppna vår skärgård. Totalt deltog 32 representanter för båtklubbar och andra kustnära intresseorganisationer i Gävle kommun.

Samtliga mötesdeltagare var eniga om att det saknas en Gästhamn i Gävle. Det är ett fantastiskt arbete som de gågna åren gjorts utanför Gävle, men man missar russinen i kakan om inte Gävle stad finns med. Mötet anser att en gästhamn i Gävle skulle skulle attrahera bl.a.

Barnfamiljer som vill kunna besöka Furuvik, Järnvägsmuseet etc,

Barn och ungdom som behöver "upplevelsestopp" i en sommarstad.

Båtfolk som vill göra restaurangbesök.

Båtar som behöver proviantera; mat, bränsle, båtprylar, service m.m.

Båtar som ska byta besättning - Gävle har ju bra kommunikationer med övriga Sverige.

Tyvärr seglar flertalet båtturister förbi Gävle idag, direkt från Öregrund norrut mot Storjungfrun och Agön.

Detta har hänt:

Under två år har frivilliga under ledning av Kultur och fritid i ett Leaderprojekt arbetat med att öppna vår skärgård. Kusten från Lövgrund till Kusökalv, 65 kvadratkilometer har sjömätts, vilket inneburit att 14 öar och vikar lämpade som naturhamnar för både små och stora fritidsbåtar har hittats.

Det har installerats fyra nya dubbeltoaletter på öarna och till våren kommer ytterligare tre platser att utrustas med bojar och mulltoaletter. Det har byggts en handikappvänlig ramp vid Trödje båtklubb, Gästbrygga vid Huseliihare samt en brygga, toalett och bastu på Lövgrund m.m.

När allt är på plats våren 2014 kommer det att finnas ett 30-tal  allmänna mulltoaletter längs Gästriklands drygt 4 mil långa kust med en befolkning på drygt 144 000 invånare. Gävle som är en kustkommun har 95 000 invånare. Det är med andra ord en enorm satsning som gjort i kommunen för att öppna vår skärgård. Nu gäller det även att locka in båtfolket till Gävle och det gör vi med en ordentlig gästhamn. Gävle är den enda staden längs ost- och norrlandskusten som saknar en gästhamn.

Samarbete är viktigt för en utökad turism. Som exempel kan nämnas Gästriklands Båtförbund som för närvarande driver ett projekt i samarbete med Kultur och fritid för att skapa en kustnära och lättnavigerad farled med ett flertal intressanta besökshamnar från Öregrund via Upplandskusten till Gävle och vidare norrut längs Jungfrukusten. I det projektet ingår även Roslagens- och Hälsinglands Båtförbund.

Vi kräver därför att Gävle kommun fattar beslut om att anlägga en ordentlig gästhamn inne i Gävle. Detta skulle gynna staden på många sätt.

 

Gävle den 2013-12-09

Utfärdare
Cecilia Olsson, sekreterare SXK Eggegrundskretsen

Lista på båtklubbar och båtorganisationer som står bakom denna skrivelse.

Axmarbruks Hamnförening   Bomhus Båtklubb              Fliskärsvarvet        

Forsbacka Motorbåtsklubb  Gävle Motorbåtsklubb         Gefle Segel Sällskap

Gefle Sjöscouter                  Gästriklands Båtförbund     Harivikens Båtklubb

Hille Båtklubb                      Limöns Stugförening           Norrsundets Motorbåtsklubb

Näsbysjöns Båtklubb           Sandvikens Segel Sällskap  Segelklubben Surfing

Sikviks Båt Sällskap            Skutskärs Båtklubb              Södra Skeppsvarvets Båtklubb            

SXK, Eggegrundskretsen    Trödje Båtklubb

 

                                                                 

 

 

 Möte om samverkan kring båtlivet

Skrivet 2013-11-27

 

 

 

Samtidigt som vintern sakta men säkert kopplar greppet om Jungfrukusten bjöd Gävle kommun och GBF in båtfolket i området till en informations- och diskussionsträff kring det framtida båtlivet.

Hur ser det ut idag, hur vill vi ha det i framtiden och hur når vi dit? 

Läs mer...

Som inledning berättade kommunrepresentanterna om vad som gjorts under sommaren 2013. Man berättade om projektet Kustnära mötesplatser KPM och om Leaderprojektet som avslutas vid nyår

Man presenterade en mängd båtlivsutvecklande åtgärder i form av bryggor, bojar och mulltoaletter som placerats ut i Gävlebukten under sommaren, om sjömätning, utprickningar och nya sjökort som tagits fram. 

Man visade också några nya eventuella besökshamnar som kan bli aktuella i framtiden, samtidigt som mötesdeltagarna ombads att komma med nya ideer och förslag om hur vi tillsammans ska gå vidare för att utveckla vår del av kusten.

Tommy Sandin berättade vad vi inom GBF i samarbete med Gävle kommun har åstadkommit under sommaren och om de planer vi har för att få till en kustnära och sammanhängande båtled med avstickare för olika besöksmål från Roslagen till i första hand norra Hälsingland.

 

En viktig fråga under kvällen var hur vi får kommunpolitikerna att förstå vad Gävle med omnejd går miste om på grund av att man inte har en ordentlig marina med tillgång till övernattning och bunkring av livsmedel och bränsle.

 

 

 

Vill man få del av den ökande ekonomiska potensial som båtturismen erbjuder idag så måste man se till att det finns god service, intressanta besöksmål och förströelse i närområdet. 

Ett upprop bland sjöfolket i den här frågan kommer att genomföras under vintern, för att sedan överlämnas till ansvariga politiker.

Ett drygt trettiotal båtklubbsrepresentanter hade hörsammat inbjudan vilket var glädjande och visar på både intresse och engagemang. Pär Granström som fungerade som föredragande under kvällen kommer att skicka ut en inbjudan till nytt möte i våre. 

redaktörnFörsta Föregående | Sidan 31 av 33 | Nästa Sista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33