Vintern har även nått Gållsgrund

Skrivet 2012-10-25

 

 

Ingemar Wahlman som även var med vid vårens bryggförlängning på ön, rapporterar att han och hans klubbkompisar i Trödje BK har förberett "Gållis" för Kung Bores årligen återkommande besök.

   
Informationsmötet på Scandic

Skrivet 2012-10-04

 

Säga vad man vill om måndagens informationsmöte arrangerat av SBU och SSF på Scandic Hotell i Gävle, men någon trängsel var det inte.

Förutom informatörerna var det endast 7 personer inklusive undertecknad som hade hörsammat inbjudan.

Men å andra hade man inget nytt att informera om, så ni som valde att stanna hemma behöver inte känna att ni gick miste om något värdefult..
Stadgeändringen genomförd

Skrivet 2012-01-15

 

 

Vid vårt senaste medlemsmöte den 12:e januari antogs den vid årsmötet föreslagna stadgeändringen.

Detta innebär att våra gemensamt hopsamlade medel kommer att återgå till medlemsklubbarna, och inte tillfalla det nya stora kappseglareförbundet (enligt den gamla stadgeskrivningen) om Gästriklands Båtförbund läggs ned i likhet med alla andra Båtförbund, vilket Gud förbjude! Kommer att ske vid en eventuell sammanslagning av SBU och SSF. 

redaktörn
Visst går det framåt

Skrivet 2010-05-29

 

 

 

Om än i maklig takt. 

Läs mer...

Hittade en gammal reklamannons från en av våra inhemska öltillverkare.. Vad sägs om den? Lägg särskilt märke till slutklämmen.  Ett litet extra tips, gör ett hål i botten på den tomma burken så sjunker den fortare. 

 

45 cl. burkarna började säljas i Sverige i början av 60-talet, så det har väl gått ett femtiotal år, och runnit mycket vatten under broarna sedan den här annonsen kom ut.  Men ändå... Är vi så mycket mer framsynta idag? Det är tveksamt... Allt för många lever fortfarande kvar i tron att det som inte syns det finns inte. 

 

 

redaktörn

 Att låsa eller icke låsa?

Skrivet 2009-12-14

En sak som ofta diskuteras, inte bara bland enskilda båtägare, utan även på styrelsemöten ute i båtklubbarna är, om båtarna bör vara låsta eller inte när dom ligger i hemmahamnen.

 

 

Läs mer...

 

 

 

 

Om dom ska vara låsta där dom liggen nu... På torra land, i vaggor och på båtvagnar, det vete sjutton.  Det kan nog vara skillnad från fall till fall.. Men under båtsäsongen är det följande som gäller.

 

Från räddningstjänsten menar man att: Från brandskyddssynpunkt är det bättre om båtarna inte är fastlåsta, för då har man möjlighet att snabbt få undan dom intilliggande vid en brand för att kunna begränsa skadorna. 

 

Men vad säger försäkringsbolaget?

För att få svar på detta bad vi vår försäkringsansvarige att ställa frågan till båtorganisationernas eget försäkringsbolag Svenska Sjö som meddelar att: Svenska Sjö kräver inte att båten ska vara fastlåst då den ligger i en bevakad hemmahamn.

 

Men man säger samtidigt att: Om man kan bevisa att man har haft sin båt låst med godkänd låsanordning (minst klass 3) men trots det fått båten stulen, har man möjlighet att få sin självrisk reducerad. Den möjligheten finns inte om den varit olåst.

 

Hur övriga försäkringsbolag ställer sig till den här frågan har vi inget svar på.

 

redaktörnFörsta Föregående | Sidan 33 av 33 | Nästa Sista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33