Hjälp vid kontakt med myndigheter

Skrivet 2014-04-13

 

Gästriklands Båtförbund har tillgång till ett omfattande kontaktnät med myndigheter. Genom vårt medlemskap i Svenska Båtunionen ökar möjligheterna att komma i kontakt med och få hjälp av flera rikstäckande organisationer.

GBF är remissinstans i många frågor som berör båtlivet i Gästrikland, bland annat miljö, utprickning, skärgårdsutveckling, mm.

 

Som exempel pågår för närvarande ett pilotprojekt i samarbete med myndigheter som länstyrelser, regionförbund, kustkommuner mfl. för att göra våra kustvatten mer tillgängliga.


Möjlighet att låna mycket pengar förmånligt

Genom medlemskap i Gästriklands Båtförbund och därigenom Svenska Båtunionen finns möjlighet att låna pengar till klubbens större investeringar med synnerligen förmånliga villkor. Kontakta förbundet för vidare information.

 

 

Förmånlig Båtklubbsförsäkring

I klubbens medlemskap i GBF ingår en omfattande försäkring som bland annat omfattar följande:

Egendom: Fast och lös egendom som tillhör båtklubben. Även hyrd, lånad eller leasad egendom som klubben ansvarar för ingår.

Styrelseansvarsförsäkring: Ekonomiskt skydd för styrelseledamöters privata ekonomi i styrelsefrågor som rör båtklubben. Ordförande och styrelseledamöter har ju ett solidariskt ansvar och kan bli personligt ansvariga för oaktsamhet. Ingen självrisk ingår.

Ansvarsförsäkring: Försäkringen gäller för skadeståndsskyldighet som kan åsamkas klubben. Försäkringsbeloppet är 5 000 000:- vid sak och personskada, 2 000 000:- vid skada på omhändertagen egendom. 

Förmögenhetsbrottsförsäkring: Omfattar skada som orsakats genom stöld, förskingring och bedrägeri.

Rättsskyddsförsäkring: Omfattar skäliga och nödvändiga advokat- och rättegångskostnader i vissa tvistemål.

Fortsättning följer..