Fler försäkringsförmåner

Skrivet 2014-04-15

 

 

Här kan du ta del av ännu fler försäkringsförmåner som är kopplade till medlemskap i GBF.


Olycksfallsförsäkring

Samtliga medlemmar som är registrerade hos SBU omfattas av försäkringen i samband med av klubben utlyst aktivitet och gäller även för 1 medhjälpare vid sjö- och torrsättning. Försäkringen gäller även icke-medlem som går vakt om denne är registrerad i vaktloggen.

Ungdomar som deltar i seglarläger etc. omfattas också om de är registrerade i aktivitetslistan med namn och adress.

Försäkringen gäller utan självrisk. Högsta ersättning är tio basbelopp.

Hyresförlustförsäkring:

Ersätter efter ersättningsbar egendomsskada uteblivna hyresintäkter i upp till 12 basbelopp. Max 2 prisbsbelopp.

Extrakostnadsförsäkring:

Ersätter skäliga extrakostnader för att efter ersättningsbar egendomsskada upprätthålla klubbens verksamhet i normal omfattning. Ersättning kan utgå i maximalt 12 månader och med maximalt 2 prisbasbelopp. ( prisbasbeloppet är det som följer prisutvecklingen och för 2014 är det fastställt till 44,900 kronor).

fortsättning följer..