Det här ingår också i ditt medlemskap

Skrivet 2014-04-21


 

Information

Gästriklands Båtförbund har genom sitt stora kontaktnät tillgång till information och nyheter från lokala, regionala och nationella aktörer. Genom medlemskapet i SBU kan klubben fritt nyttja organisationens båtklubbsprogram.


Juridik

GBF hjälper vid behov klubbarna med juridiska frågor.. Här samarbetar vi med Svenska Båtunionens juridiska kommitté

Båtförsäkringar

Tack vare GBF:s medlemskap i Svenska Båtunionen kan klubbarna teckna förmånliga försäkringar i SBU:s eget försäkringsbolag Svenska Sjö.

Tidningen Båtliv

Som medlem får du också tidningen Båtliv som utkommer med 6 nummer per år. Pris i Butik 60:-/per nummer. Värde: 360:-

Säkerhetsbesiktning

Du har möjligheter att få den egna båten säkerhetsbesiktad av SBU:s säkerhetsbesiktare. Finns det ingen besiktningsman/kvinna inom den egna klubben kan du kontakta GBF så får du hjälp. 

Besiktningsansvariga: Uppgifter om våra besiktare finns på vår hemsida, hittar du ingen lämplig där så kan du vända dig till någon i GBF-styrelsen för besked.