VAD GÖR SBU?

Skrivet 2014-05-01

 

 

Det är en fråga som brukar dyka upp då och då när man sitter på bryggan eller runt grillen en sommarkväll. Frågan är naturligtvis befogad, men jädrans svår att besvara helt kort, beroende på att SBU är involverad i så många båtlivsfrågor.

Här ska vi ändå försöka beskriva en del av organisationens verksamet och vi börjar med miljön. 


MILJÖ

SBU hanterar övergripande miljöfrågor. Det innebär att man försöker uppehålla en löpande dialog med våra makthavare i frågor som främst berör hav, sjö och båtliv. Det här är naturligtvis inte så lätt alla gånger eftersom politiker precis som oss andra ofta har helt olika bakgrunder. Dom kommer från olika miljöer och intressesfärer och precis som lågtrycken kommer dom och går. 

SBU anordnar minst en miljökonferens per år där man förutom båtfolket även bjuder in representanter för dom som bestämmer.

SBU håller förbunden och båtklubbarna informerade om de nyheter och eventuella nya påbud och bestämmelser som dyker upp inom miljöområdet.

SBU är också remissinstans på riksplanet då det gäller miljöfrågor och här har vi vår stora möjlighet att påverka kursen. Inte minst båtklubbarna som oftast är de som besitter sakkunskapen om det praktiska båtlivet i regionerna och som via sina förbund har möjlighet att peka ut vilka miljöfrågor som SBU i första hand ska driva och förhoppningsvis även ro iland i framtiden.

fortsättning följer.