Mer om SBU:s verksamhet

Skrivet 2014-05-11

SBU utvecklar programvara inom Data och IT för föbund och båtklubbar som fritt får användas av medlemmarna.

Man utvecklar även helhetslösningar för båtklubbarna och utbildar klubb- och förbundsfunktionärer. 


FARLEDER

SBU bevakar nya farledsdragningar nationellt.

Hjälper förbund / klubbar med myndighetskontakter.

Följer framtagande av nya sjökort genom representation i sjögeografiska rådet.

Barn och ungdom

Arbetar med ny version av "ungdomshandledarhandboken"

Anordnar ungdomskonferenser varje år.

Delar varje år ut pris till det förbund eller klubb som gjort den bästa ungdomssatsningen.