Axplock från Unionsrådsmötet

Skrivet 2014-11-24

 

 

Uppslutningen var god vid Unionsrådets möte i Stockholm den 23 november där vi bland annat fick träffa SBU:s nye verksamhetschef Peter Karlsson.


Meningen med dessa möten är att förbundens representanter ska kunna ta del av och diskutera vad de olika kommittéernas arbete har lett fram till under verksamhetsåret. Det är resultatet av det arbetet som till stor del kommer att vara underlag för diskussionerna om 2015 års verksamhetsplan och budget vid båtriksdagen i vår och i förlängningen ge förutsättningar för hur ledningen av SBU centralt skall bedrivas.

 

 

Miljön och miljökommitténs arbete fick med rätta stort utrymme under mötet. Det pratades bland annat om förvirringen kring hav och vattenmyndighetens riktlinjer kring spolplattor, om båtbåttnar som målas för mycket, med fel färger och i en del fall helt i onödan.

Miljökommitténs ordförande Harald Mårtensson berättade att några mer LOVA-bidrag inte kommer att delas ut för miljöåtgärder. Han berättade även att SBU kommer att göra en storsatsning på information vad gäller den marina miljön under vintern, en sak som vi återkommer till senare.

 

 

 

 

Att förbättra informationen mellan medlemmar/kommittéer och funktionärer var en fråga som det jobbats mycket med under året och man betonade särskilt vikten av att varje båtklubb ska ha en kontaktman registrerad i BAS-systemet för att informationen verkligen ska nå ända ut till klubbmedlemmarna.

 

Inköpsgruppen som skapades efter en motion av Södra Roslagens Båtförbund vid Båtriksdagen 201och med uppdrag att förhandla fram centrala inköpsavtal till förmån för våra medlemmar redovisade sitt arbete genom gruppens ordförande Peter Myrman från SRBF.

 

Peter gav också förslag på hur SBU skulle kunna jobba vidare med idén vilket gjorde att gruppen fick mötets uppdrag att fortsätta arbetet med denna viktiga fråga som säkerligen kommer att spara många sköna kronor för alla medlemmar.

 

Under årets unionsrådsmöte som präglades av god stämning, öppenhet och framtidstro representerades GBF av fyra personer... Och till dig som undrar, så är det inte tomtefar, spanandes efter snälla barn som kan ses på bild utan Harald Mårtensson från Östergötlands Båtförbund.. även han en vänlig man och personen utan skägg är Peter Myrman från Södra Roslagens Båtförbund.

redaktörn