Tillbakablick på 2016

Skrivet 2017-01-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Året som gick blev som förväntat och enligt verksamhetsplanen. Ekonomin som till stor del påverkar verksamheten har varit god. Med det menas inte att vi haft obegränsade resurser, men genom en ballanserad  budget, god planering och samarbete med båtklubbar, bidrag från kommuner, och länsstyrelse har vi kunnat åstadkomma det vi planerat och mer därtill.


Besökshamnen vid Gållsgrund har varit välbesökt, för att inte säga fullbelagd under sommaren, och medlemmar från Trödje- och Hille BK engagerar sig alltmer i skötseln av anläggningarna i området.

Vitgrund har även i år krävt sin tribut vad gäller underhåll på grund av sitt väderutsatta läge. Men i höstas kunde vi bogsera bryggorna för vintervila vid Bomhus BK:s anläggning på Granskär, vilket förmodligen kommer att bespara oss mycket arbete och extra kostnader i vår, det tackar vi för.

Förstudien till projekt Kustutveckling avslutades, och visade att ett större samarbetsprojekt mellan kustkommuner och andra intressenter längs kuststräckan inte är möjlig i dagsläget, på grund av alltför stora lokala skillnader i förutsättningar. Däremot kommer samarbetet med våra grannförbund att utvecklas.

Under året genomförde vi Gårdskärsprojektet i samarbete med Skutskärs BK. En del kompletteringar återstår att göra i vår, men det hindrade inte att besöksfrekvensen under sommaren blev över förväntan.

Projektet som möjliggjordes genom samarbete mellan GBF, Skutskärs BK, Älvkarleby kommun och Länsstyrelsen i Uppsala blev en stor framgång och ett lyft för båt- och frilutslivet vilket alla som på olika sätt deltagit har anledning att känna sig stolta över.

Under det gångna året har några av våra medlemsmöten förlagts hos Hille BK, Skutskärs BK och Sandvikens Segelsällskap, detta som ett led i att sprida ytterligare ljus över verksamheten. Under 2017 hoppas vi bli inbjudna till flera av våra båtklubbar.

GBF:s hemsida lever vidare, och nytt för i år är att vi öppnat en facebooksida, (klicka på loggan till höger) där medlemmar, klubbar och andra båtvänner kan berätta om eller kommentera båtrelaterade händelser och funderingar. 

redaktörn