Mer om SBU:s verksamhet

Skrivet 2014-05-11

SBU utvecklar programvara inom Data och IT för föbund och båtklubbar som fritt får användas av medlemmarna.

Man utvecklar även helhetslösningar för båtklubbarna och utbildar klubb- och förbundsfunktionärer. 

Läs mer...

FARLEDER

SBU bevakar nya farledsdragningar nationellt.

Hjälper förbund / klubbar med myndighetskontakter.

Följer framtagande av nya sjökort genom representation i sjögeografiska rådet.

Barn och ungdom

Arbetar med ny version av "ungdomshandledarhandboken"

Anordnar ungdomskonferenser varje år.

Delar varje år ut pris till det förbund eller klubb som gjort den bästa ungdomssatsningen.Även det här ingår i ditt medlemskap

Skrivet 2014-05-04

 

BÅTBESIKTNING

SBU utbildar säkerhetsbesiktningsmän

Sammanställer statistik

Samarbetar med Svenska sjö och andra forsäkringsbolag

Sammanställer och behandlar alla besiktningsprotokoll

 

Man blir lätt "hemmablind" i sin egen båt, därför kan det vara klokt att låta en utbildad båtbesiktare kolla läget för en ringa penning. Och ska sanningen fram så är det väl få av oss som är den där fullfjädrade båtexperten som man skulle önska.

redaktörn 
VAD GÖR SBU?

Skrivet 2014-05-01

 

 

Det är en fråga som brukar dyka upp då och då när man sitter på bryggan eller runt grillen en sommarkväll. Frågan är naturligtvis befogad, men jädrans svår att besvara helt kort, beroende på att SBU är involverad i så många båtlivsfrågor.

Här ska vi ändå försöka beskriva en del av organisationens verksamet och vi börjar med miljön. 

Läs mer...

MILJÖ

SBU hanterar övergripande miljöfrågor. Det innebär att man försöker uppehålla en löpande dialog med våra makthavare i frågor som främst berör hav, sjö och båtliv. Det här är naturligtvis inte så lätt alla gånger eftersom politiker precis som oss andra ofta har helt olika bakgrunder. Dom kommer från olika miljöer och intressesfärer och precis som lågtrycken kommer dom och går. 

SBU anordnar minst en miljökonferens per år där man förutom båtfolket även bjuder in representanter för dom som bestämmer.

SBU håller förbunden och båtklubbarna informerade om de nyheter och eventuella nya påbud och bestämmelser som dyker upp inom miljöområdet.

SBU är också remissinstans på riksplanet då det gäller miljöfrågor och här har vi vår stora möjlighet att påverka kursen. Inte minst båtklubbarna som oftast är de som besitter sakkunskapen om det praktiska båtlivet i regionerna och som via sina förbund har möjlighet att peka ut vilka miljöfrågor som SBU i första hand ska driva och förhoppningsvis även ro iland i framtiden.

fortsättning följer.Det här ingår också i ditt medlemskap

Skrivet 2014-04-21


 

Information

Gästriklands Båtförbund har genom sitt stora kontaktnät tillgång till information och nyheter från lokala, regionala och nationella aktörer. Genom medlemskapet i SBU kan klubben fritt nyttja organisationens båtklubbsprogram.

Läs mer...

Juridik

GBF hjälper vid behov klubbarna med juridiska frågor.. Här samarbetar vi med Svenska Båtunionens juridiska kommitté

Båtförsäkringar

Tack vare GBF:s medlemskap i Svenska Båtunionen kan klubbarna teckna förmånliga försäkringar i SBU:s eget försäkringsbolag Svenska Sjö.

Tidningen Båtliv

Som medlem får du också tidningen Båtliv som utkommer med 6 nummer per år. Pris i Butik 60:-/per nummer. Värde: 360:-

Säkerhetsbesiktning

Du har möjligheter att få den egna båten säkerhetsbesiktad av SBU:s säkerhetsbesiktare. Finns det ingen besiktningsman/kvinna inom den egna klubben kan du kontakta GBF så får du hjälp. 

Besiktningsansvariga: Uppgifter om våra besiktare finns på vår hemsida, hittar du ingen lämplig där så kan du vända dig till någon i GBF-styrelsen för besked.Fler försäkringsförmåner

Skrivet 2014-04-15

 

 

Här kan du ta del av ännu fler försäkringsförmåner som är kopplade till medlemskap i GBF.

Läs mer...

Olycksfallsförsäkring

Samtliga medlemmar som är registrerade hos SBU omfattas av försäkringen i samband med av klubben utlyst aktivitet och gäller även för 1 medhjälpare vid sjö- och torrsättning. Försäkringen gäller även icke-medlem som går vakt om denne är registrerad i vaktloggen.

Ungdomar som deltar i seglarläger etc. omfattas också om de är registrerade i aktivitetslistan med namn och adress.

Försäkringen gäller utan självrisk. Högsta ersättning är tio basbelopp.

Hyresförlustförsäkring:

Ersätter efter ersättningsbar egendomsskada uteblivna hyresintäkter i upp till 12 basbelopp. Max 2 prisbsbelopp.

Extrakostnadsförsäkring:

Ersätter skäliga extrakostnader för att efter ersättningsbar egendomsskada upprätthålla klubbens verksamhet i normal omfattning. Ersättning kan utgå i maximalt 12 månader och med maximalt 2 prisbasbelopp. ( prisbasbeloppet är det som följer prisutvecklingen och för 2014 är det fastställt till 44,900 kronor).

fortsättning följer..Första Föregående | Sidan 2 av 4 | Nästa Sista
1 2 3 4